Tematyka badań

  • Obieg węgla, azotu i fosforu w środowisku morskim
  • Struktura i funkcjonowanie systemu kwasowo-zasadowego w wodzie morskiej
  • Właściwości materii organicznej i jej rola w środowisku morskim
  • Wpływ zmian klimatycznych na środowisko Morza Bałtyckiego
  • Naturalna i antropogeniczna zmienność środowiska Morza Bałtyckiego
  • Geochronologia osadów dennych z wykorzystaniem datowania 210Pb i 137C
  • Biogeochemia mikro- i makro- elementów w środowisku morskim
  • Analiza statystyczna jako narzędzie w badaniach geochemicznych
back