Nasze Projekty:

Projekty dotyczące zatopionej Amunicji:

  CHEMSEA  prawo  logo
  MODUM  prawo  logo
  DAIMON  prawo  logo
  DAIMON2  prawo  logo
finansowane przez NCBiR:
AMMOTRACE  prawo  
PROBANNT  prawo  
  EROVMUS  prawo  

Projekty dotyczące reemisji zanieczyszczeń:

 Specjacja arsenu w środowisku
południowego Bałtyku
 prawo  logo
  CONTRA  prawo  logo

Projekty dotyczące wpływu zmian klimatu na powrót zanieczyszczeń:

 RECLAIM  prawo  
MINIMA  prawo  
MerABO  prawo  
back