Ongoing research projects:

NCN:

Past research projects:

NCN:
  • Wpływ 17beta-estradiolu na poziom melatoniny i tyroksyny w osoczu oraz na stan gonad babki byczej (Neogobius melanostomus) - wykorzystanie gatunku inwazyjnego w badaniach wpływu zanieczyszczeń estrogennych: mgr Tatiana Guellard, 2013-2015
  • Wpływ estradiolu na uwalnianie wazotocyny argininowej i izotocyny u samic babki byczej (Neogobius melanostomus): dr inż. Hanna Kalamarz- Kubiak, 2013-2016
  • Hormony stresu w skórze ryb: prof. dr hab. Ewa Kulczykowska, 2013-2016
COST Action FA1004 Conservation Physiology of Marine Fishes: 2011-2015: prof. dr hab. Ewa Kulczykowska – Management Committee
  • Zachowania kooperatywne a obecność neuropeptydów AVT i IT w różnych częściach mózgu ryb z rodziny wargaczowatych (Labridae): prof. dr hab. Ewa Kulczykowska, 2013-2014
  • Role of pituitary neurohormones arginine vasotocin and isotocin in process of sex change and sexual behaviour of Black molly (Poecilia sphenops): dr Marta Nietrzeba pre-doctoral project, 2012-2013
  • Gametogenesis and sexual cycle of round goby Neogobius melanostomus (Pallas 1811) - invasive species in the southern Baltic: dr Ewa Sokołowska, 2011-2013
Międzynarodowe niewspółfinansowane:
  • New fish welfare indicators: vasotocin, isotocin, melatonin in farmed marine fish: prof. dr hab. Ewa Kulczykowska, 2009-2011
  • Role of hypothalamic neuropeptides in development of social relations in the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) and tilapia (Oreochromis mossambicus): prof. dr hab. Ewa Kulczykowska, 2009-2011
COST Action 867 Welfare of Fish: 2008-2011: Ewa Kulczykowska
back