Baza ASFA

Baza Aquatic and Fisheries Abstracts stanowi najpełniejsze żródło informacji z zakresu morskiej światowej literatury naukowej. Powstała z inicjatywy FAO UNESCO w Rzymie w 1971 r., tworzą ją ośrodki dokumentacyjne w 42 krajach, monitorując ponad 4300 czasopism naukowych wydawanych na 5 kontynentach, aktualizowana jest miesięcznie. Zakres przedmiotowy obejmuje globalne i regionalne badania mórz i akwenów śródlądowych oraz rybołówstwo w aspekcie biologicznym, ekonomiczny i prawnym. Morski Instytut Rybacki jako reprezentant Polski w FAO pełni rolę koordynatora polskich prac dokumentacyjnych wykonywanych na rzecz tej bazy. Biblioteka IO od r.1997 aktywnie uczestniczy w tych pracach monitorując wydawnictwa własne Instytutu Oceanologii (czasopismo Oceanologia, Rozprawy i Monografie oraz monografie naszych pracowników),dzięki temu IO posiada od roku 2002 tzw. ASFA Internet Data Service ( bezpłatny internetowy dostęp do bazy, którego cena to 7000$ rocznie), jako jedna z dwu instytucji w Polsce. Wejście do bazy z komputerów na terenie Instytutu ze strony: http://search.proquest.com