Baza CZAS

Na dzień 31.12.2006 baza CZAS składał się z 350 rekordów, obejmuje 250 tytułów czasopism ( ... polskich, ,,, zagranicznych), ogółem 7250 vol. Wpływ bieżący w roku 2006 to 50 tytułów ( 23 tytuły z kupna , 27 z wymiany). Gromadzenie czasopism ukierunkowane jest na kontynuację czasopism, które prenumerujemy od wielu lat (np. Deep Sea, J. of Physical Oceanography) w ramach wymiany z innymi bibliotekami. Tendencja wiodąca to stałe zmniejszania liczby tytułów drukowanych na rzecz zwiększania dostępu do zasobóe wirtualnych (udział w konsorcjach, open access, itp.)