Baza KSIAZ

Baza KSIAZ składa się z 5200 rekordów, opisujących 8350 vol., ( 2000 w j. polskim, 1900 w j. ang., 1750 w j. ros.) Druki zwarte (baza KSIAZ) czasopisma (baza CZAS) i proceedings (baza KONF) opracowane są w katalogu komputerowym w systemie MICRO/ISIS, który udostępniony został Bibliotece bezpłatnie przez UNESCO w roku 1992, jako program w DOS. Strategia wyszukiwania. Program ten umożliwia dotarcie do zasobów poprzez kilkanaście pól ; przez autora, tytuł, wydawcę, rok, język,sygnaturę, serię, słowa kluczowe,nazwę konferencji, itp. We wszystkich polach możliwe jest użycie operatorów Boolean'a.
Przykład: W bibliotece opracowana została szczególówa instrukcja użytkowania pakietu MICRO.ISIS, oraz wykazy ( np. słów kluczowych, keywords, akcesji) ułatwiające wyszukiwanie. Wyszukiwanie jest łatwe i bardzo szybkie (prawie natychmiastowe). Natomiast tworzenie nowych formatów czyli opcji oglądania zbiorów oraz tworzenie wydruków jest raczej skomplikowane. Program ten oceniany jest przez użytkowników jako mało przyjazny, przestarzały i powinien być zastąpiony przez nowoczesniejszy, łatwiejszy i wygodniejszy dla użytkownika inny program w WINDOWS (np. ASFA.WWW). Przeszukiwanie zbiorów możliwe jest także ze strony internetowej Instytutu lecz tylko poprzez kilka opcji ( autor, tytuł, rok wydania, sygnatura, język)