Wykaz nabytków w 2007 roku - wybrane pozycje

 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne : Poradnik montera i inżyniera elektryka. T.1-4. Warszawa: Wydawnictwo Verlag Dashoefer, 2006.- Sygn. 6863
 2. Bielawski A.: Podstawy chemii nieorganicznej. T.1, 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.- Sygn. 6864
 3. Cox P.A.: Krótkie wykłady. Chemia Nieorganiczna.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.- Sygn. 6865
 4. Whittaker Mount A.G., M.R. Heal: Krótkie wykłady. Chemia Fizyczna - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.- Sygn. 6866
 5. Smith C.B.: Extreme waves. Washington: Joseph Henry Press, 2006.- Sygn. 6867
 6. Suistanable Management of Sediment Resources. Vol.2: Sediment and Dredged Material Treatment.- Amsterdam: Elsevier, 2007.- Sygn. 6868
 7. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny.T.1. Statystyki podstawowe.- Kraków: StatSoft Polska, 2006.- Sygn. 6869
 8. Kala R.: Statystyka dla przyrodników.- Poznań.- Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2005.- Sygn. 6870
 9. Pazdro K.: Oszacowanie narażenia organizmów morskich ekosystemach przybrzeżnych na ksenobiotyki z grupy trwałych zanieczyszczeń.- Sopot: Instytut Oceanologii PAN, 2007.- Seria: Rozprawy i monografie 20/2007.- Sygn. 6871, 6872, 6873, 6874
 10. Zieliński T.: Fizyczne właściwości przywodnej warstwy aerozolu w brzegowym obszarze morza.- Sopot: Instytut Oceanologii PAN, 2006.- Seria: Rozprawy i monografie 18/2006.- Sygn. 6875, 6876, 6877, 6878
 11. Yemel'yanov Ye.: Cherez bar'ery - k prostoram okeana : Vospominaniya uchenogo okeanologa.- Kaliningrad: Yantarnyy Skaz, 2006.- Sygn. 6879
 12. Ryby słodkowodne Polski.- (praca zbiorowa) Warszawa: PWN, 1991.- Sygn. 6880
 13. Pliński M.: Biologia organizmów morskich. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.- Sygn. 6881, 6885, 6886, 6887, 6888, 6902
 14. 1Krym [przewodnik].- 2006.- Sygn. 6882
 15. Mussel Farming Technologies and Development: Handbook and Extended Abstracts.- Oslo: European Aquaculture Society, 2003.- Sygn. 6883
 16. System nawigacyjny GALILEO : Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne.- Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.- Sygn. 6884
 17. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku.- Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007.- Sygn. 6889
 18. Woźniak B., J. Dera: Light absorption in Sea Water. - New York: Springer Science - Business Media, 2007.- Sygn. 6894, 6895, 6896
 19. Markandya A. I in. Environmental Economics for Sustainable Growth : A Handbook for Practitioners. - Cheltenham (GBR): Edward Elgar Publishing Ltd., 2002.- Sygn. 6897
 20. Sustainable management of Sediment Resources. Vol.1 : Sediment Quality and Impact Assessment of Pollutants. - Amsterdam: Elsevier, 2007.- Sygn. 6898
 21. Duxbury A.C., A. B. Duxbury i K.A. Sverdrup: Oceany świata.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.- Sygn. 6899
 22. Pliński M., J. Komarek: Sinice - Cyjanobakterie (Cyanoprokaryota): (with the English key for the identification to the genus).- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.- Sygn. 6900, 6901
 23. Pliński M.: Biologia organizmów morskich.- Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.- Sygn. 6902
 24. James R.: Marine Biogeochemical Cycles.- Milton Keynes (GBR): Open University, Elsevier, 2005.- Sygn. 6903
 25. The Oceans and Marine Geochemistry.- Amsterdam: Elsevier, 2006.- Sygn. 6904
 26. Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology.- Gdynia: Gdynia Maritime University Publishing, 2007.- Sygn. 6905
 27. Abbink W.: PTHrP and calcium balance in gilthead sea bream Sparus auratus.- Wageningen (HOL): Radboud Universite Nijmegen, 2001.- Sygn. 6906
 28. Regional Workshop on Coastal Hydrodynamics and Marine Environment: proceedings [held in Ho Chi Minh City, Vietnam, 15th May 2007].- Ho Chi Minh City (Vietnam): Vietnam National University, Institute of Oceanology PAS, 2007.- Sygn. 6907
 29. Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego: konferencja; VII (Sopot, 22 lutego 2006 r.) Sopot: Komitet Badań Morza PAN, Instytut Oceanologii PAN, 2006.- Sygn. 6908
 30. Wymiana wód w estuariach południowego Bałtyku - ekologia i hydrologia: konferencja, Gdynia 21 kwietnia 2006 roku: streszczenia referatów. - Gdynia: Uniwersytet Gdański, GTN, KBM PAN, 2006.- Sygn. 6909
 31. Robust Design: A Repertoire of Biological, Ecological and Engineering Case Studies.- New York (USA): Oxford University Press, 2006.- Sygn. 6910
 32. Kostianoy A.G., J.C.J. Nihoul i V.B. Rodionov: Physical Oceanography of Frontal Zones in the Subartic Seas.- Amsterdam: Elsevier, 2004.- Sygn. 6911
 33. Marine Biodiversity. Patterns and Processes, Assessment, Threats, Management and Conservation.- Dordrecht (Holland): Springer, 2006.- Sygn. 6912
 34. The CRUSTACEA. Revised and updated from the TRAITE DE ZOOLOGIE..VOL.1.- Leiden (Netherlands): Koninklijke Brill NW, 2004.- Sygn. 6913
 35. Wiencke C. i M.N. Clayton - Antarctic Seeweeds.- Ruggell (Lichtenstein): ARG Gantner Verlag KG, 2002.- Sygn. 6914
 36. Craig J.R., D.J., B.J. Skinder: Zasoby Ziemi.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.- Sygn. 6916
 37. Massel St.: Ocean Waves Breaking and Marine Aerosol Fluxes.- New York: Springer, 2007.- Sygn. 6917, 6918
 38. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny.T.1. Statystyki podstawowe.T.2. Modele liniowe i nieliniowe.T.3. Analizy wielowymiarowe. - Kraków: StatSoft Polska, 2006.- Sygn. 6920
 39. Zmiany klimatyczne w Arktyce i Antarktyce w ostatnim pięćdziesięcioleciu XX wieku i ich implikacje środowiskowe. - Gdynia: Akademia Morska w Gdyni, 2007.- Sygn. 6921
 40. Pliński M.: 40 [czterdzieści] lat oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim: historia, wspomnienia, fakty. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.- Sygn. 6922
 41. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej.- Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004.- Sygn. 6923
 42. Falkowski P.G., J.A. Raven: Aquatic Photosynthesis.- Princeton (USA): Princeton University Press, 2007., Sygn. 6924
 43. Evolution of Primary Producers in the Sea.- Burlington (USA): Elsevier Academic Press, 2007.- Sygn. 6925
 44. The Macrobenthos Atlas of the Belgian Part of the North Sea.- Oostende (Belgium): Flanders Marine Institute, 2007.- Sygn. 6926
 45. Biological Features of the Baltic: Proceedings of the 5th Symposium of the Baltic Marine Biologists.- Kiel: Institut fur Meereskunde an der Universitat Kiel, 1978.- Sygn. 6927
 46. Nitrogen, Phosphorus, Plankton and Oxygen Defciency in the German Bight and the Kiel Bay.- Kiel: Institut fur Meereskunde an der Universitat Kiel, 1990., Sygn. 6928
 47. Distribution and Activity of Microorganisms in the Sea: proceedings of the 4th European Marine Microbiology Symposium Kiel, Ostsssebad Damp, Germany, October 8th 1990.- Kiel: Institut fur Meereskunde an der Universitat Kiel, 1991.- Sygn. 6929
 48. Polański A.: Geochemia izotopów.- Warszawa: Wydawnictwo Geologiczne, 1961.- Sygn. 6930
 49. Behaviour and Physiology of Fish.- San Diego, CA (USA): Elsevier Academic Press, 2006.- Sygn. 6931
 50. Marine Geochemistry.- Berlin (GDR): Springer, 2006.- Sygn. 6932
 51. Bałtyk i jego wody dopływowe.- Warszawa, Poznań: PWN, 1979.- Sygn. 6946