Wykaz nabytków w 2008 roku - wybrane pozycje

 1. Aken Van H. M.: The Oceanic Thermohaline Circulation. An Introduction.- USA; Springer, 2007.- 328 s. Sygn. 6987
 2. Bakus G.J. Quantitative Analysis of Marine Biological Communities: Field Biology and Environment.- New Jersey: A John Wiley & Sons, Inc., 2007.- 435 s., płyta. Sygn. 6961
 3. Barnes R.S.K., R.N. Hughes: An Introduction to Marine Ecology.- Singapore; Blackwell Publishing, 2006.- 286 s., fig., tab., ref.; Sygn. 6966
 4. Bendik A.B., W.N. Jakowlew: Strukturnyje osobennosti atmosfernych i okeaniczeskich processow w jugo-wostocznoj czasti tichogo okeana.- Kaliningrad; FGUP "AtlantNIRO", 2008.- 153 s.: rys., tab., lit.. Sygn. 6968
 5. Bodnar M.: Zbidzr zadań z matematyki dla biologdzw.- Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.- 146 s. Sygn. 6978
 6. Clark R.B.: Marine Pollution.- Oxford University Press, 2007.- 237 s : fig., ind., schem., Sygn. 6959
 7. Coplien J.O.: C++ Styl i technika zaawansowanego programowania. Efektywne programowanie w C++ z użyciem styldzw i idiomdzw.- Gliwice; Wydawnictwo HELION, 2004.- 477 s: skor. Sygn. 6983
 8. Daniluk A.: Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera RS 232C Praktyczne Programowanie.- Gliwice; Wydanictwo HELION, 2007.- 498 s.: rys., tab., płyty. Sygn. 6984
 9. Foryś U.: Matematyka w biologii. Warszawa; Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2005.- 256.: rys., lit. Sygn. 6977
 10. Gage J.D., Paul A. Tyler: Deep-Sea Biology: A natural history of organisms at the deep-sea floor.- Cambridge; Cambridge University Press, 1999.- 504 s.: fig., ref., ind. Sygn. 6965
 11. Głowacki P.: Rola procesdzw fizyczno-chemicznych w kształtowaniu struktury wewnętrznej i obiegu masy lodowcdzw Spitsbergenu.- Warszawa; Institute of Geophysics PAS, 2007.- 146 s. Sygn. C-022
 12. Holthuijsen L.H.:. Waves in Oceanic and Coastal Waters. Cambridge (USA); Cambridge University Press, 2007.- 387 s., fig. Sygn. 6936
 13. Jackson D.R., Richardson: High-Frequency Seafloor Acoustics.- New York; Springer, 2007.- 616 s. : fig., ref.. Sygn. 6935
 14. Jonasz M., G.R. Fournier: Light Scattering by Particles in Water: Theoretical and Experimental Foundations.- Amsterdam: Elsevier, Academic Press, 2007.- 704 s. Sygn. 6938
 15. Judd A., M. Hovland: Seabed Fluid Flow: The Impact on Geology, Biology and the Marine environment.- Cambridge University Press; Cambridge (GBR), 2007.- 475 s. Sygn. 6942
 16. Kala R.: Statystyka dla przyrodnikdzw.- Poznań; Wydawnictwo Akademii Rolniczej , 2005.- 232 s. Sygn. 6948
 17. Łomnicki A.: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodnikdzw.- Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.- 260 s.: Sygn. 6976
 18. McQuarrie D.A.: Matematyka dla przyrodnikdzw i inżynierdzw. T.1, 2, 3.- Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2005.- 1208 s. Sygn. 6981
 19. Migaszewski Z., A. Gałuszka: Podstawy geochemii żrodowiska.- Warszawa; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.- 574 s. Sygn. 6963, 6964
 20. Mrozek B., Z. Mrozek: MATLAB. Leksykon kieszonkowy. Niezbędna pomoc dla wszystkich użytkownikdzw MATLAB-a.- Gliwice: HELICON, 2005.- 175 s. Sygn. 6980
 21. Murray J.D.: Wprowadzenie do biomatematyki.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2006.- 586 s. Sygn. 6982
 22. Ochi M.K.: Ocean Waves. The Stochastic Approach.- Cambridge: Cambridge University Press, 1998.- 319 s. Sygn. 6953
 23. Pliński M., K. Wołkowski: Eugleniny - Euglenophyta (Euglenoids) (with the English key for the identification to the genus).- Gdańsk; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.- 83 s. Sygn. 6985, 6986
 24. Sas-Bojarska A.: Przewidywanie zmian krajobrazowych w gospodarowaniu przestrzeni. Gdańsk: Przesiębiorstwo Prywatne WIB, 2007.- 200 s. Sygn. 6943
 25. Sorbjan Z.: Pogoda dla koneserdzw czyli fakty, mity, opowieści i anegdoty meteorologiczne.- Warszawa: Wydawnictwo Meteor, 2004.- 242 s. Sygn. 6940
 26. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T.1: Statystyki podstawowe. T.2: Modele liniowe i nieliniowe. T.3: Analizy wielowymiarowe.- Krakdzw; StatSoft Polska, 2006.- 362 + 865 + 499 s. Sygn. 6940
 27. Sverdrup K.A., E.V. Armbrust: An Introduction to the World's Oceans.- New York; Mc Graw Hill Higher Education, 2008.- 521 s. Sygn. 6962
 28. Assessment of Climate Change for the Baltic Sea. (prac. zbior.) Berlin; Springer, 2008.- 473 s. Sygn. 6944, 6945, 6956
 29. Throndsen J. G.R. Hasle i. K.Tangen: Phytoplankton of Norwegian Coastal Waters. Oslo (NOR); Almater Forlag, 2007.- 341 s. Sygn. 6937
 30. Urbanek A.: Jedno istnieje tylko zwierzę... Myśli przewodnie biologii pordzwnawczej.- Warszawa; Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2007.- 262 s. Sygn. 6951
 31. Vallis G.K.: Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics. Fundamentals and Large-Scale Circulation.- Cambridge; Cambridge University Press, 2007.- 745 s. Sygn. 6988
 32. Wrzosek D.: Matematyka dla biologdzw.- Warszawa; Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.- 312 s. Sygn. 6979
 33. Aken van H.M.: The Oceanic Thermohaline Circulation. An Introduction.+ USA; Springer, 2007.- 328 s. Sygn. 6987
 34. Coplien J.O.: C++ Styl i technika zaawansowanego programowania. Efektywne programowanie w C++ z użyciem styldzw i idiomdzw.- Gliwice; Wydawnictwo HELION, 2004.- 477 s. Sygn. 6983
 35. Daniluk A.: Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera RS 232C Praktyczne Programowanie.- Gliwice; Wydawnictwo HELION, 2007.- 498 s. płyta. Sygn. 6984
 36. The South Atlantic: Present and Past Circulation.- Berlin: Springer, 1996.- 644 s. Sygn. 6990
 37. PWN Oxford Wielki słownik polsko-angielski. Polish-English Dictionary. – Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN, Oxford University Press, 2007.- 1426 s. Sygn. 6991
 38. PWN Oxford Wielki słownik angielsko-polski = English-Polish Dictionary Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Oxford University Press, 2007.- 1384 s. Sygn. 6992
 39. LONGMAN Dictionary of Contemporary English The Living Dictionary Edinburgh: Longman, 2005.- 1949 s. Sygn. 6993
 40. Słownik chemiczny angielsko-polski. English-Polish Chemical Dictionary.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.- 516 s. Sygn. 6994
 41. Słownik chemiczny polsko-angielski. Polish-English Chemical Dictionary.- Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.- 475 s. Sygn. 6995
 42. Oxford Advanced Learner's Dictionary : 7th edition Oxford: OXFORD University Press, 2005.- 1780 s. płyta Sygn. 6996
 43. Marine Parasitology.- CABI Publishing / CSIRO Publishing, 2005.- 565 s. Sygn. 6997
 44. Water Contamination Emergencies. Can we cope?.- Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2004.- 176 s. Sygn. 6998
 45. Oceans and Human Health. Risk and Remedies from the Elsevier Academic Press, 2008.- 644 s. Sygn. 6999