REGULAMIN

Biblioteka przeznaczona jest głównie dla pracowników Instytutu Oceanologii. którzy mogą wypożyczać książki i czasopisma bez ograniczeń.

Pracownicy naukowi innych uczelni i placówek naukowych oraz studenci uczelni trójmiejskich mogą wypożyczać książki na podstawie rewersów międzybibliotecznych.