Biblioteka Wirtualna ICM

Instytut Oceanologii, jako placówka PAN, od roku 1994 należy do Polskiego Konsorcjum Elsevier, korzystając z Biblioteki Wirtualnej ICM, dzięki czemu posiada dostęp do czasopism naukowych (głównie europejskich).
  1. Biblioteka Wirtualna ICM - dostęp do 3977 tytułów zagranicznych
  2. Czasopisma zagraniczne (USA) aktualnie prenumerowane w Instytucie Oceanologii