Other publications:

Gilardoni, S., Lupi, A., Mazzola, M., Cappelletti, D. M., Moroni, B., Ferrero, L., Markuszewski, P., Rozwadowska A., Krejci, R., Zieger, P., Tunved, P., Karlsson, L., Vratolis, S., Eleftheriadis, K. „Atmospheric Black Carbon at SVALBARD (ABC Svalbard)” , [in]: Van den Heuvel, F., Hübner, Ch., Błaszczyk, M., Heimann, M., Lihavainen, H. (eds): SESS report 2019, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System, Longyearbyen, 2020, ISSN 2535-809X (printed), ISSN 2535-6321 (pdf), pp. 196 – 211.

Meler, J., S.B. Woźniak, J. Stoń-Egiert, B. Woźniak, 2018. Parameterization of the spectral light absorption coefficient of phytoplankton in the Baltic sea: general, monthly and two-component variants of approximation formulas, Ocean Optics XXIV conference, extended abstract to poster no. 169, https://oceanopticsconference.org/extended/Meler_Justyna.pdf.

Woźniak, S.B., S. Sagan, M. Zabłocka, J. Stoń-Egiert, K. Borzycka, Wybrane charakterystyki rozpraszania światła przez zawiesiny występujące w wodach Bałtyku w relacji do stężenia masowego oraz proporcji pomiędzy frakcjami organiczną i nieorganiczną zawiesin, [w:] Red.: A. Kosakowska, J. Potrykus, J. Pempkowiak, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza 2017. Stan i trendy zmian w morzach i oceanach. Książka Abstraktów, Sopot, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-941037-9-8, (streszczenie posteru nr 76).

Zdun A., Rozwadowska A. Wpływ kierunku mas powietrza napływających nad Morze Bałtyckie na właściwości optyczne aerozolu nad Gotlandią, [w:] Red.: A. Kosakowska, J. Potrykus, J. Pempkowiak, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza 2017. Stan i trendy zmian w morzach i oceanach. Książka Abstraktów, Sopot, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-941037-9-8, (streszczenie posteru nr 79).

Rozwadowska A., Górecka I., Lisok J., Markowicz K., Czy ląd może wpływać na wielkość wymuszenia radiacyjnego aerozolu nad fiordami arktycznymi?, [w:] Red.: A. Kosakowska, J. Potrykus, J. Pempkowiak, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza 2017. Stan i trendy zmian w morzach i oceanach. Książka Abstraktów, Sopot, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-941037-9-8, (streszczenie posteru nr 52).

Meler J., Zabłocka M., Peeken I., Zmienność współczynników absorpcji światła przez substancje rozpuszczone i zawieszone w wodzie i dryfującym lodzie w sezonie wiosennym na północ od Svalbardu, [w:] Red.: A. Kosakowska, J. Potrykus, J. Pempkowiak, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza 2017. Stan i trendy zmian w morzach i oceanach. Książka Abstraktów, Sopot, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-941037-9-8, (streszczenie posteru nr 37).

Konik, M., Darecki M., Meler J., Zdun A., Kowalczuk P., Zależności pomiędzy zdalną reflektancją morza a charakterystykami fitoplanktonu istotnymi do określania produkcji pierwotnej w wodach Arktyki Europejskiej, [w:] Red.: A. Kosakowska, J. Potrykus, J. Pempkowiak, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza 2017. Stan i trendy zmian w morzach i oceanach. Książka Abstraktów, Sopot, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-941037-9-8, (streszczenie posteru nr 27).

Lisok J., Rozwadowska A., Markowicz K.M., Xian P., Ritter C., Mazzola M., Cappelletti D., Maturilli M., Impact of large biomass burning event on radiative forcing in high latitude region (Ny-Alesund, Spitsbergen), [w:] Red.: Bernardova A., The Arctic Science Summit Week 2017 (ASSW), A Dynamic Arctic in Global Change, Book of Abstracts, Praque, Czech Republic, Czech-In, 2017, ISBN 978-80-906655-2-1, streszczenie, str 51.

Dera, J., and M. Ostrowska, 2016. The Polish National Scientific Conference “Baltic 2015” and the inauguration of the “SatBałtyk” satellite monitoring system, Oceanologia, 58(1), pp. I-IV, doi: 10.1016/j.oceano.2015.11.001.

Rozwadowska, A., P. Makuch, P. Markuszewski, T. Petelski, D. Gutowska, i P. Pakszys, 2015. Właściwości optyczne aerozolu nad Bałtykiem w świetle badań wykonanych w ramach projektu SatBałtyk, [w:] mat. konf. p.t.: "Stan, trendy zmian oraz współczesne metody monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego", J. Dera, M. Ostrowska (red.), Sopot, 2015, wydanie elektroniczne, streszczenie posteru nr 24 (6 stron).

Meler, J., M. Ostrowska, J. Stoń-Egiert, i M. Zabłocka, 2015. Sezonowa i przestrzenna zmienność współczynnika absorpcji światła przez cząstki zawiesiny w południowym Bałtyku - opis matematyczny, [w:] mat. konf. p.t.: "Stan, trendy zmian oraz współczesne metody monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego", J. Dera, M. Ostrowska (red.), Sopot, 2015, wydanie elektroniczne, streszczenie posteru nr 26 (6 stron).

Ficek, D., R. Majchrowski, M. Ostrowska, J. Stoń-Egiert, i J. Dera, 2015. Produkcja pierwotna Morza Bałtyckiego wyznaczona na podstawie danych systemu SatBałtyk, mat. konf. p.t.: "Stan, trendy zmian oraz współczesne metody monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego", J. Dera, M. Ostrowska (red.), Sopot, 2015, wydanie elektroniczne, streszczenie posteru nr 28 (7 stron).

Woźniak, S.B., M. Darecki, M. Zabłocka, D. Burska, i J. Dera, 2015. Nowe formuły statystyczne do szacowania stężeń masowych zawiesiny oraz węgla organicznego w zawiesinie na podstawie zdalnej reflektancji morza opracowane dla rejonu południowego Bałtyku, [w:] mat. konf. p.t.: "Stan, trendy zmian oraz współczesne metody monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego", J. Dera, M. Ostrowska (red.), Sopot, 2015, wydanie elektroniczne, streszczenie posteru nr 29 (9 stron).

Ostrowska, M., M. Darecki, M. Kowalewski, A. Krężel, i J. Dera, 2015. "System SatBałtyk, satelitarny monitoring środowiska Bałtyku, struktura, funkcjonowanie, możliwości operacyjne" – Wydawnictwo Instytut Oceanologii PAN, 54 strony.

Pakszys, P., T. Zielinski, K. Markowicz, T. Petelski, P. Makuch, J. Lisok, M. Chilinski, A. Rozwadowska, Ch. Ritter, R. Neuber, R. Udisti, and M. Mazzola, 2015. Annual Changes of Aerosol Optical Depth and Ångström Exponent over Spitsbergen, [in:] Impact of Climate Changes on Marine Environments, Springer Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Science; Zieliński, T., Węsławski M., Kuliński K. (red.), Springer, 2015, 148 p., p. 23-36, ISBN: 978-3-319-14282-1.

Woźniak, S.B., S. Sagan, J. Stoń-Egiert, D. Burska and M. Zabłocka, 2014. Light backscattering and scattering by marine particles in relation to particle concentration, composition and size distribution in the southern Baltic Sea, Ocean Optics XXII, Portland, Maine, USA (extended abstract (12 pp.) distributed in an electronic format).

Rozwadowska, A.,  I. S. Stachlewska, P. Makuch, K. M. Markowicz, T. Petelski, A. Strzałkowska and T. Zieliński, 2013. Aerosol Properties and Radiative Forcing for Three Air Masses Transported in Summer 2011 to Sopot, Poland, [in:] AIP Conf. Proc. 1531, Robert F. Cahalan  and Jürgen Fischer (Ed.), Radiation Processes in the Atmosphere and Ocean (IRS2012): Proceedings of the International Radiation Symposium (IRC/IAMAS), 504-507; doi: 10.1063/1.4804817.

Woźniak, S.B., 2012. Empirical and Semi-Empirical Formulas for Estimating Various Biogeochemical Properties of Suspended Particulate Matter in the Southern Baltic Sea Potentially Useful for Remote Sensing Applications, Ocean Optics XXI, Glasgow, Scotland (extended abstract (11 pp.) distributed in an electronic format).

Meler, J., D. Ficek, B. Lednicka, J. Stoń-Egiert, M. Zabłocka and A. Zdun, 2012. Semi-empirical mathematical description of light absorption by water constituents in coastal and inland waters (Baltic Sea and Pomeranian lakes), Ocean Optics XXI, Glasgow, Scotland (extended
abstract (10 pp.) distributed in an electronic format).

Ficek, D., J. Meler, T. Zapadka, B. Woźniak and J. Dera, 2012. Inherent Optical Properties and Remote Sensing Reflectance of Pomeranian Lakes (Poland), Ocean Optics XXI, Glasgow, Scotland (
extended abstract (16 pp.) distributed in an electronic format).

Stachlewska, I.S., A. Rozwadowska, K. Markowicz, and P. Makuch, 2012. Properties of three air masses observed in August 2011 in Sopot, Poland, [in:]
A. Papayannis, D. Balis, and V. Amiridis [eds], Reviewed and Revised Papers Presented at the 26th International Laser Radar Conference (Porto Heli, Greece), 545-548.

Kuśmierczyk-Michulec, J., 2011. Optical Measurements of Atmospheric Aerosols in Air Quality Monitoring, [in:] Air Quality-Models and Applications (edited by: Nicolas Mazzeo), InTech, 364 pp., ISBN 978-953-307-307-1.

Zdun, A. and A. Rozwadowska, 2010. Impact of air mass on aerosol optical properties over the Baltic Sea. Ocean Optics XX, Anchorage, Alaska, USA (extended abstract (11 pp.) on Conference CDROM).

Woźniak, S.B., J. Meler, B. Lednicka
, A. Zdun and J. Stoń-Egiert, 2010. Optical and biogeochemical properties of suspended particulate matter in the southern Baltic Sea.
Ocean Optics XX, Anchorage, Alaska, USA (extended abstract (9 pp.) on Conference CDROM).

Rozwadowska, A., T.Petelski, P. Sobolewski, T. Zieliński, 2009. Dependence of aerosol optical properties on air mass origin at Hornsund, Spitsbergen – cluster analysis of back trajectories, [in:] J. Smolik, C. O’Dowd [eds], Nucleation and Atmospheric Aerosols, 18th International Conference, 926-929.

Zieliński, T., T. Petelski, A. Rozwadowska, J. Piskozub, A. Pączkowska, J. Kowalczyk, V. Smirnov, B. Holbein, 2009, Aerosol optical properties measured in the European Arctic, [in:] J. Smolik, C. O’Dowd [eds], Nucleation and Atmospheric Aerosols, 18th International Conference, 387-389.

Petelski, T., A. Rozwadowska, T. Zieliński, M. Stock, R. Neuber, R. Treffeisen, 2009, Clearing role of marine aerosol in Arctic boundary layer, [in:] J. Smolik, C. O’Dowd [eds], Nucleation and Atmospheric Aerosols, 18th International Conference, 797-799.

Reynolds, R.A., D. Stramski, V.M. Wright, and S.B. Woźniak. 2008. Particle size distributions of coastal waters measured with an in situ laser diffractometer. Ocean Optics XIX, Barga, Italy. Program & Abstracts, p. 95 (Also published as an extended abstract (14 pp.) on the Conference CDROM).

Shybanov, E.B., M.E. Lee, O.V. Martynov, W. Freda, R. Hapter and N.O. Shpak, 2007. Investigation of Spectral-Angular Scattering Properties of Southern Baltic Water, Proceedings of the IV International Conference, CURRENT PROBLEMS IN OPTICS OF NATURAL WATERS (ONW’2007) (Nizhny Novgorod, Russia, September 11-15, 2007), 65-69.

Rozwadowska, A., 2007. Influence of variability in aerosol vertical profile on retrievals of aerosol optical thickness from NOAA AVHRR measurements, EAC 2007 Program and Abstracts (Salzburg, Austria, 9-14 September, 2007) , abstract T20A012, CDROM.

Zielinski, T., J. Piskozub, T. Petelski, A. Rozwadowska, S. Malinowski, T. Stacewicz, K. Markowicz, A. K. Jagodnicka, M. Posyniak, M. Gausa, S. Blindheim and R. Neuber, 2007. Studies of the impact of Arctic aerosols on climate modifications, EAC 2007 Program and Abstracts (Salzburg, Austria, 9-14 September, 2007)  abstract  T13A011T, CDROM.

Rozwadowska, A., T. Petelski, K. Migala and T. Zielinski, 2007. Results of spring aerosol campaigns in Hornsund, Spitsbergen, 2004 and 2007, EAC 2007 Program and Abstracts (Salzburg, Austria, 9-14 September, 2007) abstract T13A234, CDROM.

Petelski, T., and A. Rozwadowska, 2007. Spray Emission Function calculated from vertical aerosol concentration gradients over Arctic seas, EAC 2007 Program and Abstracts (Salzburg, Austria, 9-14 September, 2007) abstract T13A232, CDROM.

Pelevin, V., D. Khlebnikov, G. Karlsen, V. Rostovtseva and R. Hapter, 2007. Ultraviolet Laser Fluorymetry of Gdansk Bay Waters (Baltic Sea), Geophysical Research Abstracts, European Geosciences Union 2007, Vol. 9, 00556.

Reynolds, R. A., D. Stramski, V. M. Wright, and S. B. Woźniak. 2006. Measurement of the volume scattering function using a multi-instrument approach. Ocean Optics XVIII, Montreal, Canada. Program & Abstracts, p. 79-80 (Also published as an extended abstract (9 pp.) on the Conference CDROM).

Stramska, M., D. Stramski, M. Cichocka, A. Cieplak, and S.B. Woźniak. 2006. Effects of aerosol deposition on optical properties of coastal waters in Southern California. Ocean Optics XVIII, Montreal, Canada. Program & Abstracts, p. 92-93 (Also published as an extended abstract (14 pp.) on the Conference CDROM).

Zieliński, T., K. Markowicz, G. Chourdakis, N. Mihalopoulos, B. Pflug and A. Rozwadowska, 2006, Aerosol radiative forcing studies at different types of sites, Proceedings of the International Aerosol Conference,  3G30.

Wright, V. M., S.B. Woźniak, D. Stramski, R. A. Reynolds, M. Cichocka, and A. Cieplak. 2006. Variability in optical backscattering properties of coastal waters at Imperial Beach in Southern California. Ocean Optics XVIII, Montreal, Canada. Program & Abstracts, p. 99.

Woźniak, S.B., E. Y. Miksic, D. Stramski, and M. Stramska. 2006. Relationships between the inherent optical properties and seawater constituents in the Southern California coastal waters at Imperial Beach. EOS Trans. AGU, 87(36), Ocean Sci. Meet. Suppl., Abstract OS11F-05.

Stramski, D., and S.B. Woźniak. 2005. Light scattering by marine colloids. ASLO 2005 Aquatic Sciences Meeting, Salt Lake City, Utah, USA. Abstract Book, p. 107.

Rozwadowska, A., Ł. Kozłowski, A. Krężel and B. Woźniak, 2004. A satellite remote sensing algorithm for retrieving aerosol optical properties in the Baltic region, J. Aeros. Sci., Abstracts of the European Aerosol Conference 2004, 539-540.

Rozwadowska, A. and A. Zdun, 2004. Impact of mass type and history on aerosol optical properties in the Baltic area, J. Aeros. Sci., Abstracts of the European Aerosol Conference 2004, 541-542.

Kusmierczyk-Michulec, J., and G. de Leeuw, 2004. Aerosol optical thickness retrieval over land and water using SCIAMACHY/GOME data, Proceedings of the ESA conference, Salzburg, September 2004.

Woźniak, S. B. and D. Stramski. 2004. Modeling the influence of mineral particles suspended in seawater on ocean reflectance and chlorophyll retrieval from remote sensing algorithms. ASLO/TOS Ocean Research 2004 Conference, Honolulu, Hawaii. Abstract Book, p.176.

Stramski, D., S.B. Woźniak, and P. J. Flatau. 2004. Light absorption and scattering by Asian mineral dust and effects on ocean optical properties. ASLO/TOS Ocean Research 2004 Conference, Honolulu, Hawaii. Abstract Book, p.154.

Król T., S. Kaczmarek and R. Hapter, 2003. Modeling absorption and attenuation spectra of the phytoplankton cells - green algae Chlorella vulgaris and Chlorella kesleri. Proc. of II International Conference Current Problems in Optics of Natural Waters ONW-2003 Saint-Petersburg, Russia.

Woźniak, S.B. and D. Stramski. 2002. Modeling the effect of mineral particles on ocean reflectance. Ocean Optics XVI, Santa Fe, New Mexico. Program & Abstracts, p.110 (Also published as an extended abstract (12 pp.) on the Conference CDROM).

Stramski, D., M. Babin, and S.B. Woźniak. 2002. Variations in the absorption coefficient of mineral particles caused by changes in the particle size distribution and refractive index. Ocean Optics XVI, Santa Fe, New Mexico. Program & Abstracts, p.97-98 (Also published as an extended abstract (10 pp.) on the Conference CDROM).

Robles-Gonzalez, C., G. de Leeuw, R. Decae and J. Kusmierczyk-Michulec, 2002. A new algorithm to retrieve AOD with ATSR-2 data, [in:] Air Pollution X, (Eds) C.A. Brebbia and J.F. Martin-Duque, 481-489.

Kusmierczyk-Michulec, J. and G. de Leeuw, 2002. Novel aerosol retrieval algorithms for SCIAMACHY for application over water and land, [in:] Air Pollution X, (Eds) C.A. Brebbia and J.F. Martin-Duque, 445-450.

Otremba, Z., T. Krol and J. Piskozub, 2002. Modeling the visibility of oil dispersed in the sea, Proc. of 3th Int. Conf. Oil Pollution, Gdansk, 2002,144-148.

Piechura, J., R. Osiński, T. Petelski and S.B. Woźniak, 2001. Heat and salt fluxes in the Westspitsbergen Current in summer time, ICES Annual Science Conference and 89th Statutory Meeting, CD-rom, ASC Edition, ICES CM 2001 Documents, 5 pp.

Woźniak, S.B., T. Zapadka and B. Woźniak, 2001. Comparison between various formulae for sea surface net infrared radiation flux and a new empirical formula for southern Baltic region, Conference Proceedings of Third Study Conference on BALTEX, 257-258

Pasterkamp, R., H.J. van der Woerd, C. Robles-Gonzalez, J.T. Kusmierczyk-Michulec, G.de Leeuw, 2001. ACCE Atmospheric Correction Control by Envisat, Final report phase 1, USP-2 report 01-03, Netherlands Remote Sensing Board, Amsterdam, The Netherlands, 73 pp.

Król .T, S. Kaczmarek, O. V. Kopelevich, 2001. Light attenuation and absorption by phytoplankton cells and structures based on the example of Chlorella vulgaris green alga. Proc. of I International Conference Current Problems in Optics of Natural Waters ONW-2001 Saint-Petersburg, Russia.

Stramska, M., D. Stramski, R. Hapter, S. Kaczmarek, and J. Ston. 2001. The algorithms for the analysis of satellite imagery of ocean color in the Arctic Seas. ASLO 2001 Aquatic Sciences Meeting, Albuquerque, New Mexico. Abstract Book, p.135.

Stramski, D., M Stramska, R. Hapter, and S. Kaczmarek. 2001. On the determination of the particulate absorption coefficient from filter pad technique. ASLO 2001 Aquatic Sciences Meeting, Albuquerque, New Mexico. Abstract Book, p.135.

De Leeuw, G., C. R. Gonzalez, P. Veefkind, R. Decae and J. Kusmierczyk-Michulec, 2000. Retrieval of aerosol properties over land and over sea. ERS - ENVISAT Symposium, Gothenburg, Sweden.

Król, T., 2000. Modeling optical properties of phytoplankton using the spherical cell of Chlorella vulgaris. Proceedings of XV Ocean Optics Congress, Monaco 2000.

Król, T., Z. Otremba Z. and B. Pawlak, 2000. Influence of the size distribution of Crude Oil emulsion droplets in water on its optical properties, [in:] Physical Problems of natural Waters Ecology, Vol II, Ed: Gurgul H., Szczecin.

M.Schulz, H. Cachier, R. Ebinghaus, M. Ferm, M. Hongisto, A. Iverfeldt, K. Jylha, O. Krueger, J. Kusmierczyk-Michulec, G. de Leeuw, R. Marks, M. Moermann, J. Munthe, A.Nadstazik, S. Ruellan, G. Petersen, E. Plate, V. Ulevicius, B. Schneider, S. Schmolke and D. Sopauskiene, 1999. Evolution of the aerosol composition in the BASYS Network study and Lagrangian experiments in summer 1997 and winter 1998, J. Aerosol Sci., Vol. 30, Suppl. 1, S97-S98.

Kuśmierczyk-Michulec J., 1999. Influence of aerosol type on the atmospheric radiance at SeaWiFS bands, Proceedings ALPS 99, Méribel, France.

Woźniak, S.B., 1997. Model of downward and upward irradiance reflectance from and transmittance through a wind-ruffled sea surface, [in:] Earth Surface Remote Sensing, Giovanna Cecchi, Edwin T. Engman, Eugenio Zilioli, Editors, Proceedings of SPIE, Vol. 3222, 486-496.

Woźniak, S.B., 1997. Modelling of the environmental factors influence on solar irradiance reflectance and transmittance through the wind-ruffled sea surface, [in:] Ocean Optics XIII, Steven G. Ackleson, Robert Frouin, Editors, SPIE Proceeding Series, Vol. 2963, 84-89.

Rozwadowska, A. and H.-J. Isemer, 1997. Solar radiation fluxes at the Baltic sea surface”, [in:] Hydrological, oceanic and atmospheric experience from BALTEX, M. Alestalo, H.-J. Isemer, ed., Extended Abstracts of the XXII EGS Assembly, Vienna, April 21-25, 1997, International BALTEX Secretariat Publication 8, 17-24.

Kusmierczyk-Michulec, J., 1997. Influence of aerosol on the atmospheric radiance, [in:] Satellite Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere II, Proceedings SPIE, 3220, 295-302, The European Symposium on Satellite Remote Sensing IV, London, England.

Kusmierczyk-Michulec, J., 1996. Adaptation of the aerosol radiance algorithm for the atmosphere over the Baltic Sea, [in:] Optics in Atmospheric Propagation, Adaptive Systems, and Lidar Techniques for Remote Sensing, Proceedings SPIE, 2956-32, 136-143. The European Symposium on Satellite Remote Sensing III, Taormina, Italy.