Monografie naukowe

  • Dzierzbicka-Głowacka L., Modelowanie populacji Copepoda z południowego Bałtyku. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 112, ISBN 978-83-7865-068-3, 2013.
  • Druet,Cz., (2000). Dynamika morza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 288pp.
  • Dzierzbicka-Głowacka L., (2000). Mathematical modelling of the biological processes in the upper layer of the sea. Rozprawy i monografie IO PAN, 13, 1-124.
  • Druet, Cz., (1995). Elementy hydromechaniki geofizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 111pp.
  • Druet, Cz., (1994). Dynamika stratyfikowanego oceanu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 225pp.  • MasselS.R. Ocean Surface Waves; their Physics and Prediction. 2nd Edition. World Scientific Publ., Singapore - New Jersey - London - Hong Kong, 2013, 667pp.
  • MasselS.R.Procesy Hydrodynamiczne w Ekosystemach Morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2010, 500 str.
  • Maslowski, W., J. Clement Kinney, D. C. Marble, J. Jakacki, (2008). Towards eddy-resolving models of the Arctic Ocean, In: Ocean Modeling in an Eddying Regime, M. W. Hecht and H. Hasumi, eds. Geophysical Monograph Series, Volume 177.
  • MasselS.R., (2007). Ocean Waves Breaking and Marine Aerosol Fluxes. Springer, New York, 323pp.


back