Artykuły z lat 2018-2023, których cytowanie w publikacjach naukowych wpłynie na IF (Impact Factor) oraz CiteScore.

2023, Oceanologia No. 65(4)

2023, Oceanologia No. 65(3)

2023, Oceanologia No. 65(2)

2023, Oceanologia No. 65 (1)

2022, Oceanologia No. 64 (4)

2022, Oceanologia No. 64 (3)

2022, Oceanologia No. 64 (2)

2022, Oceanologia No. 64 (1)

2021, Oceanologia No. 63 (4)

2021, Oceanologia No. 63 (3)

2021, Oceanologia No. 63 (2)

2021, Oceanologia No. 63 (1)

2020, Oceanologia No. 62 (4PB)

2020, Oceanologia No. 62 (4PA)

2020, Oceanologia No. 62 (3)

2020, Oceanologia No. 62 (2)

2020, Oceanologia No. 62 (1)

2019, Oceanologia No. 61 (4)

2019, Oceanologia No. 61 (3)

2019, Oceanologia No. 61 (2)

2019, Oceanologia No. 61 (1)

2018, Oceanologia No. 60 (4)

2018, Oceanologia No. 60 (3)

2018, Oceanologia No. 60 (2)

2018, Oceanologia No. 60 (1)