Strona główna:::Zarząd:::Dokumenty:::Komunikaty:::Linki:::Dokumenty PAN  
Wybory Społecznego Inspektora Pracy na kadencję 2022-2026 — 9.03.2022


Kwestia dotycząca zmian wynagradzania pracowników za udział w rejsach badawczych — 2022-2023
- Porozumienie Komisji Zakładowej z Dyrekcją Instytutu z 10 stycznia 2022
- Pismo kierowników Zakładów do Komisji Zakładowej z 7 lutego 2022


Komunikaty Komisji Zakładowej:

- Załącznik nr 1 do protokołu z dn. 25.02.2015 o dopłatach z ZFSS
- Protokół zebrania członków OZ NSZZ "Solidarność" nr 17 z dn. 25.03.2014
- ZFSS w roku 2014, zestawienie roczne
- uchwała nr 3/2014 22.05.2014 (kompetencje)
- uchwała nr 2/2014 22.05.2014 (ochrona związkowa)
- uchwała nr 1/2014 31.03.2014 (komisja zakładowa - wybór funkcji)
- Komunikaty bieżące, 06.02.2009
- Protokół ZFSS 2009
- Apel Instytutu Immunologii i Terapii Doswiadczalnej
- List IITD
- Wniosek KZ96
- ZFSS w roku 2007

Komunikaty Krajowej Sekcji:

- Komunikat KS PAN nr 105
- Opinia KS PAN
- Komunikat KS PAN nr 103
- Komunikat Nr 72, 16.01.2006, Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN w sprawie wymogów stawianych adiunktom w art. 73 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
- Komunikat Nr 74, 16.03.2006, Spotkanie Dyrektorów placówek PAN z Prezesem PAN
- Komunikat Nr 75, 21.04.2006, Komunikat dotyczący odpisu podatkowego od kosztów uzyskania przychodów objętych prawami autorskimi.
- Komunikat Nr 88, 18.06.2007, Stanowisko KS NSZZ w sprawie reformy placówek naukowo-badawczych PAN
- Komunikat Nr 89, 17.10.2007, Budżet Nauki na rok 2008
- Komunikat Nr 90, 30.01.2008, Konferencja dotycząca reformy systemu zarządzania i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego
- Komunikat Nr 92, 12.04.2008, List do Premiera RP o naszych marnych płacach
- Komunikat Nr 93, 30.04.2008, GŁOS W DYSKUSJI NA TEMAT POLSKIEJ NAUKI
- Komunikat Nr 94, 30.04.2008, List środowiska krakowskiego PAN do Pani Minister prof. dr hab. Barbary Kudryckiej
- Komunikat Nr 95, 12.05.2008, List do Prezesa PAN w sprawie projektu reformy polskiej nauki
- LIST OTWARTY DO PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
- Stanowisko KS NSZZ Solidarność PAN dotyczące projektów Ustawy o Polskiej Akademii Nauk i Ustawy o zasadach finansowania nauki opracowanych przez MNiSW

Pakiet projektów ustaw dotyczących reformy nauki polskiej opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- List Przewodni
- Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
- Ustawa o Polskiej Akademii Nauk
- Ustawa o instytutach badawczych
- Ustawa o Narodowym Centrum Nauki
- Ustawa o zasadach finansowania nauki