WyposażenieAnalizator węgla organicznego HyPerTOC

Analizator elementarny CHN sprzężony ze spektrometrem mas Delta V Advantage


Spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z podajnikiem próbek Perkin Elmer


AAS spektrofotometr absorpcji atomowej SHIMADZU 6800


Aparat do Atomowej Spektrometrii Fluorescencyjnej z techniką zimnych par Tekran model 2600


Analizator alfa, Alpha Analyst Canberra


Spektrofluorometer GENios (TECAN)


System elektroforezy kapilarnej Beckman P/ACE System 5000


Piec mikrofalowy
Berghof MWS – 3


Liofilizator, Labconco Freezone


System oczyszczania wody Milli-Q(MILLIPORE)


Spektrofotometr DR 2800 (HACH LANGE)


Mikrowaga elektroniczna Radwag MXA 5/1
(max 5g, z d = 1µg)


Waga elektroniczna XA 60/220 (max 60/220 g, d=0,01 /0,1mg)


Szybkoobrotowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem SIGMA 3K 30


Piec muflowy(CARBOLITE)


Młynek Micro Ball Mill Lab Wizz typ 320


Komora laminarna KL-670 (CRUMA)


Wirówka laboratoryjna
MPW – 350


Suszarka ED53 (BINDER)


Aparat do oznaczania azotu metodą Kjeldahla Behrotest
WD 20


Rotacyjna wyparka próżniowa, Heidolph / Vacuubrand


System do ekstrakcji próbek do fazy stałej


System odparowywania próbek w strumieniu azotu, Organomation Associates N-EVAP


Spektrometr gamma, Ortec


Chromatograf gazowy
z detektorem FID i ECD , Shimadzu GC-17A
 
back