Tematyka badań

  • Biogeochemia pozostałości farmaceutyków w środowisku morskim
  • Biogeochemia trwałych zanieczyszczeń organicznych (WWA, PCBs, HCB, lindan) w środowisku morskim (Morze Bałtyckie i fiordy Svalbardu)
  • Oszacowanie wpływu trwałych zanieczyszczeń organicznych i pozostałości farmaceutyków na organizmy morskie
  • Geochemia metali śladowych
  • Geochronologia osadów dennych bazowana na datowaniu 210Pb
  • Biogeochemia izotopów naturalnych i sztucznych (210Pb, 234Th, 137Cs, 239,240Pu, 99Tc) oraz metali śladowych (Pb, Cd, Cr, Co etc.)
  • Izotopy jako narzędzia do badania procesów oceanograficznych
  • Ocena ryzyka związanego z bronią chemiczną zatopioną na dnie Bałtyku
  • Analizy statystyczne jako narzędzie w badaniach geochemicznych
  • Wpływ zmian klimatycznych na Morze Bałtyckie
back