Pracownicy

Roman Wenne Roman Wenne, prof. dr hab.
kierownik pracowni
e-mail: rwenne@iopan.pl
ORCID
Research Gate
Małgorzata Zbawicka Małgorzata Zbawicka, dr
e-mail: mzbawicka@iopan.pl 

Anita Poćwierz-Kotus Anita Poćwierz-Kotus, dr
e-mail: anita@iopan.pl
 Magdalena Małachowicz, mgr
doktorantka
e-mail: mwarzecha@iopan.pl 
back