S/Y OCEANIA - 35 LAT W SŁUŻBIE NAUKI
20 grudnia 1985 roku podniesiono banderę na S/Y Oceanii
Album na 35 rocznicę podniesienia bandery na OCEANII

30 rocznica OCEANII, fot. J.Dąbrowski

30 rocznica OCEANII, fot. A.Dargiewicz

25 lat Oceanii, fot. M. Zwierz

25 lat Oceanii, fot. J. Dąbrowski

25 lat Oceanii, fot. S. Węsławski

25 lat Oceanii, fot. A. Dargiewicz

20 rocznica OCEANII, fot. J.Dąbrowski