S/Y OCEANIA - 35 LAT W SŁUŻBIE NAUKI
20 grudnia 1985 roku podniesiono banderę na S/Y Oceanii