Witamy w Instytucie Oceanologii!

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) został powołany w roku 1983 jako następca Stacji Morskiej istniejącej w Sopocie od 1953 roku.
hand Zobacz więcej o historii Instytutu

Misja Instytutu:

Misją Instytutu jest prowadzenie badań pod­stawo­wych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zacho­dzących. Instytut Oceanologii prowadzi badania na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej.


Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego, Instytut posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w ramach Centrum Studiów Polarnych w dziedzinie Nauk o Ziemi na lata 2014-2018.
     

PDF hand
Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Oceanologii PAN, na kadencję 2018-2021

W dniach 19-20 października 2017 r. w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie odbędzie się
"I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza" pt. "Stan i trendy zmian w morzach
i oceanach"
. Rejestracja rozpoczęta: hand knpbm2017.

Kierunki strategiczne badań IO PAN: