Witamy w Instytucie Oceanologii!

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) został powołany w roku 1983 jako następca Stacji Morskiej istniejącej w Sopocie od 1953 roku.  hand Zobacz więcej o historii Instytutu

Misja Instytutu:

Misją Instytutu jest prowadzenie badań pod­stawo­wych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim za­cho­dzących. Instytut Oceanologii prowadzi ba­da­nia na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Euro­pejskiej.Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego, Instytut posiadał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w ra­mach Centrum Studiów Polarnych w dziedzinie Nauk o Ziemi na lata 2014-2018.

Platforma transferu wiedzy FindFish


Kierunki strategiczne badań IO PAN:


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI INSTYTUTU OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK