in English   pl

x pl
OCEANOLOGIA
QUARTERLY JOURNAL
OF BASIC RESEARCH
IN MARINE SCIENCES
WITH EMPHASIS ON
EUROPEAN SEAS
Komunikat

Informujemy, że współpraca z dotychczasowym wydawcą zakończy się 30 czerwca 2024 roku. Zeszyty 66(1) i 66(2)
będą ostatnimi, które zostaną wydane we współpracy z firmą Elsevier.


Materiały i korespondencję proszę nadsyłać na adres:
https://www.editorialmanager.com/oceano/default1.aspx

Zeszyty 53(2011)-56(2014) dostępne na platformie ScienceDirect zdigitalizowano
w ramach projektu Index Plus sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.


Wykaz zeszytów - pełne teksty

Indeks autorów

Formularz dla Kandydata na Recenzenta
(wypełniony formularz należy odesłać
na adres: piskozub@iopan.pl)
Rada Redakcyjna

Redakcja Wydawnictw

Instrukcja dla autorów  (nowa)

obecne wydanie 66 (2)
point
od 1971 roku
Polityka antyplagiatowa

OCEANOLOGIA stawia sobie za cel publikowanie oryginalnych treści, zwalczanie plagiatu oraz auto-plagiatu. Wdrażając politykę antyplagiatową, Redakcja OCEANOLOGII posługuje się narzędziem CrossCheck w oparciu o oprogramowanie firmy iThenticate. Wszystkie przychodzące prace porównywane są pod względem podobieństwa z artykułami już opublikowanymi drukiem lub w Internecie. Manuskrypty, które podlegają kategorii plagiatu, odrzucane są ze skutkiem natychmiastowym.


"Oceanologia" jest wydawnictwem rejestrowanym przez ISI Science Citation Index Expanded oraz SCOPUS content coverage.
"Impact Factor" za rok 2022 wynosi 2,9 a 5-letni IF - 2,8 ( Journal Citation Reports® 2023), CiteScore 2023 wynosi 5,3.

ISSN 0078-3234
eISSN 2300-7370

Redaktor Naczelny Prof. Jacek Piskozub  –  piskozub@iopan.pl

Up to

IO PAN
EBSCO logo scopus doaj crossref