Działalność popularyzatorska

cover
DOBRA NOC

Noc Biologów, 8 stycznia 2014

W IO PAN odbyło się otwarte spotkanie Sekcji Ekologii Komitetu Badań Polarnych PAN, prezentujące projekt w ramach ogólnopolskiej Nocy Biologów, na spotkaniu prezentację na temat Zorzy polarnej przedstawił dr hab. Tomasz Petelski, prof. IO PAN a drugą na temat bioluminescencji w morzu i ogólnych założeń projektu profesor Jan Marcin Węsławski. Wieczorem, dzięki pomocy grupy ichtiologów z Instytutu Oceanografii UG pod kierunkiem dr hab. Mariusza Sapoty prof. UG, na plaży w Sopocie wykonano pokaz połowów Włoczkiem dobrzeżnym. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9, pod kierunkiem Pani Małgorzaty Domańskiej LEKCJE SZTUKI, zainspirowane pokazami i nocną wycieczką wykonały serię rysunków na temat życia morskiego w czasie nocy polarnej.Błażej Kotwicki, 5 lat

Hania Bajko

Ula Bajko

Bolek Jacaszek, 5 lat

Michalina Kołakowska

Tymon Kołakowski

Julek Kaczyński, 5 lat

Pola Gepert

Emilka Krzysztofowicz

Ania Kwiatkowska

Piotr Flaszyński

Emilka Chabik

Aniela Jacaszek

Karolina

Natalia Sapieżyńska

Emilka Krzysztofowicz


back