Popularization of science (in Polish)

Wydarzenia:
 • Zapraszamy na Sopocki Dzień Nauki pt. A morze bez plastiku? Wydarzenie pod patronatem Prezydenta Sopotu, odbędzie się 26 maja 2018 roku, na Placu Przyjaciół Sopotu, w godzinach od 10:00 do 15:00.
  Co roku, do mórz i oceanów trafiają ogromne ilości plastikowych śmieci, które stanowią zagrożenie dla morskich ekosystemów. Oczyszczenie środowiska z tych śmieci jest zadaniem trudnym, ale nadzwyczaj ważnym i dlatego chcemy wspólnie z Wami porozmawiać o tym problemie, oraz pokazać, co samemu możemy zrobić, aby zmniejszyć dalszy dopływ plastiku do oceanów.
  Na naszych stoiskach zaprezentujemy aktualny stan wiedzy na temat środowiska Bałtyku. Poprowadzimy interaktywne pokazy filtrowania zawiesiny z wody morskiej i przedyskutujemy jej znaczenie w ekosystemie morskim, z uwzględnieniem problemu obecności plastiku w wodzie morskiej.
  Zaprezentujemy akwarium z żywymi bałtyckimi organizmami, w celu zapoznania się z różnymi gatunkami fauny i flory Zatoki Gdańskiej.
  Pokażemy, jaki wpływ mają substancje pochodzące z plastiku na układ pokarmowy skorupiaków wodnych oraz zademonstrujemy preparaty histologiczne z gonad ryb eksponowanych na związki estrogenne.
  Uczestnicy wydarzenia będą mogli samodzielnie przeprowadzić mechaniczną degradację opakowań plastikowych i zobaczyć jak powstają mikrocząstki w warunkach naturalnych. Zaprezentujemy także metodę wytwarzania biodegradowalnego materiału przypominającego plastik.
  Za pomocą prostych eksperymentów zaprezentujemy jak odróżnić rodzaje plastiku, jakie są jego właściwości i jak się z nim obchodzić by nie zagrażał naszemu zdrowiu. Pokażemy jak rozpoznać mikroplastik w kosmetykach oraz jak prostymi sposobami wykonać jego naturalne odpowiedniki.
  Zajmiemy się recyklingiem, pokazując jak można wykorzystać przedmioty plastikowe codziennego użytku do stworzenia nowych rzeczy: zabawek, sprzętów do domu lub ogrodu. Zaprezentujemy prace uczennic i uczniów trójmiejskich szkół przygotowane w ramach warsztatów.
  Skażone środowisko naturalne oraz nadmierne plażowanie, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, dlatego w ramach profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, zapraszamy na bezpłatny pomiar profilu lipidowego oraz ciśnienia tętniczego krwi. Będzie można także zapoznać się z technikami ratunkowymi w ramach pierwszej pomocy.
  Wszystkie zajęcia i pokazy będą interaktywne, przygotowaliśmy wiele gier i zagadek, oraz dwa wyjścia edukacyjne na plażę, o 11:00 oraz 13:00 w celu obserwacji i zebrania plastikowych zanieczyszczeń z plaży.
  A zatem, widzimy się 26 maja w Sopocie!
  hand  Wydarzenie jest także na FB. Udostępniajcie.

 • 21. PIKNIK NAUKOWY Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk był reprezentowany na 21 Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który odbył się 3 czerwca 2017 roku na Stadionie PGE Narodowym w War­szawie. Jest to największa w Europie impreza plenerowa o te­ma­tyce naukowej, przyciągająca ok. 120 tysięcy osób. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez prezentowanie ciekawych eksperymentów i doświadczeń. W wyda­rzeniu tym wzięło udział około 200 instytucji naukowych, uczelni, instytutów badawczych, muzeów i instytucji kultury, fundacji zwią­zanych z edukacją i kół naukowych. Instytut Oceanologii Polskiej Aka­demii jest obecny na Pikniku nieprzerwanie od 10 lat. W tym roku, przy wsparciu Sekcji Fizyki Morza KBM PAN, nasze Koleżanki i Ko­le­dzy zaprezentowali osiągnięcia naukowe KONSORCJUM SATBAŁTYK, w skład którego oprócz IO PAN wchodzi Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Akademia Pomorska w Słupsku i Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego. W szeregu za­pla­nowanych pokazach i doświadczeniach dostosowanych do hasła przewodniego tegorocznego pikniku: Ziemia, naukowcy z Konsorcjum przybliżali odwiedzającym zagadnienia związane z badaniami śro­dowiska morskiego. Uczestniczyli z Instytutu Oceanologii PAN: Joanna Stoń-Egiert, Piotr Kowalczuk, Marta Konik, Jagoda Białogrodzka, Paulina Aniśkiewicz, z Uni­wersytetu Gdańskiego: Marcin Paszkuta, Natalia Strojna, Daria Nowicka, z Akademii Pomorskiej w Słup­sku: Tomasz Zapadka, Magdalena Pawlik.

  Tematem tegorocznego Pikniku była ZIEMIA. Na stanowisku CENTRUM BADAŃ ZIEMI I PLANET GEOPLANET (100 m kw A-57 ) wyodrębnione były 3 strefy tematyczne: ZASOBY, ZAGROŻENIA, OBSERWACJE. Wszyscy partnerzy GeoPlanet w tym: Instytut Oceanologii PAN wraz z Instytutem Geofizyki PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutem Nauk Geologicznych PAN oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN prezentowali zjawiska, pokazy naukowe ze swoich dziedzin związane z tematyką Pikniku. Nasz Instytut był reprezentowane w tym roku przez doktorantów Studium Doktoranckiego przy IO PAN: Agatę Grynczel i Damiana Jaśniewicza.
  hand film YouTube, hand zdjęcia Geoplanet

 • W sobotę 27 maja 2017, w godz. 10-16.00 na Placu Przyjaciół Sopotu odbył się kolejny X Sopocki Dzień Nauki.
  Informacje na stronie hand sdn2017.html

 • Instytut Oceanologii PAN wraz z Instytutem Budownictwa Wodnego PAN jest współorganizatorem LETNICH SPOTKAŃ Z NAUKĄ w Czar­linie-Skoczkowie nad jeziorem Wdzydze.

 • "MORSKA EDUKACJA EKOLOGICZNA" w szkołach - dla szkół zainteresowanych proponowanymi tematami i wystąpieniem w ich siedzibie.


Wywiady i artykuły  hand   Instytut w mediach


Blogi i artykuły popularno-naukowe pracowników Instytutu:

 • RYBA NA PIĄTEK
  Czytelnik znajdzie tutaj ciekawostki na temat biologii ryb oraz najróżniejsze przykłady interakcji między ludźmi i ry­bami, od nowinek naukowych na temat hodowli zębów i leczenia oparzeń, po zagadnienia natury technicznej i gospodarczej – rzecz jasna związane z rybami. Przepisy kulinarne i porady dla akwarystów również znajdą tutaj swój kącik.
  Autorzy: Agnieszka Kijewska i Tomasz Kijewski z Zakładu Genetyki Organizmów Morskich Instytutu Oceanologii PAN.

 • WIDZIANE Z MORZA
  Felietony prof. Jana Marcina Węsławskiego publikowane w "Dzikim Życiu" pod wspólnym tytułem "Widziane z morza".

 • BLOG
  Blog prof. Jana Marcina Węsławskiego publikowany na portalu "ekologia.pl" w roku 2011.

 • ZABEZPIECZENIE METEOROLOGICZNE REJSÓW POZABAŁTYCKICH - film
  ZABEZPIECZENIE METEOROLOGICZNE REJSÓW POZABAŁTYCKICH - PDF prezentacji.
  Prezentacja Marka Zwierza na Konferencji Bezpieczeństwa 2018 - meteorologia.

 • ŚWIAT WG. NURKA
  Artykuły Piotra Bałazego w Magazynie Przyrodniczym SalamandraPublikacje:

  ATLAS OF POLISH MARINE AREA BOTTOM HABITATS  
  (PDF, 179 MB, pp.1-180)


  ADVENTFJORDEN - Arcitic sea in the backyard  
  (flash, pp. 1-40)
  (PDF, pp. 1-40)
  ADVENTFJORDEN - Arktisk hav rett utenfor stuedøren  
  (flash, pp. 1-40, in Norwegian)
  ARKTYKA EUROPEJSKA - morski przewodnik użytkownika  
  (flash, pp. 1-112, in Polish)
  (PDF, 40 MB, pp. 1-112, in Polish)
 EUROPEAN ARCTIC - sea user guide  
  (flash, pp. 1-112)
  (PDF, 100 MB, pp. 1-112)
  PLAŻA - przewodnik użytkownika  
  (flash, pp. 1-116, in Polish)
  (PDF, 60 MB, pp. 1-116)
  PODMORSKI OGRÓD GDYNI Planowany Morski Rezerwat
- poradnik użytkownika     (flash, pp. 1-48, in Polish)
  (PDF, 40 MB, pp. 1-48, in Polish)
  SIZE; why are some animals small and other large?  
  (flash, pp. 1-24)
  (PDF, 15 MB, pp. 1-24)
  ROZMIAR; dlaczego jedne zwierzęta są małe a inne duże?  
  (flash, pp. 1-24, in Polish)
  (PDF, 13 MB, pp. 1-24, in Polish)


Eko-bajki:

cover

ZIELONA WODA

cover

W ŚWIECIE TARDIGRADA

cover

HYPOXIA

cover

KTO MNIE UGRYZŁ?

cover

KŁOPOTY Z NICIENIAMI

cover

ONE DEGREE

cover

JEDEN STOPIEŃ

cover

ALBEDO

cover

NA ZDROWIE MORZA

cover

KTO URATUJE PLAŻĘ

cover

DOBRA NOC

cover

TATO, OPOWIEDZ MI BAJKĘ


Galerie zdjęć z udziału IO PAN w imprezach Festiwalu Nauki

Plakaty Dnia Nauki w Sopocie organizowanego przez Instytut Oceanologii