Działalność naukowa

  RADA NAUKOWA INSTYTUTU
  PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE
  PROJEKTY KRAJOWE
  STUDIUM DOKTORANCKIE
  PRZEWODY DOKTORSKIE I HABILITACYJNE
  SEMINARIA ZAKŁADOWE
  POPULARYZACJA NAUKI
  WYBRANE PREZENTACJE
  Program Ramowy UE HORYZONT 2020
  BAZY DANYCH


  ATLAS SIEDLISK DNA POLSKICH OBSZARÓW MORSKICH  
  (PDF, 179 MB, pp.1-180)
  ADVENTFJORDEN - Arcitic sea in the backyard  
  (flash, pp. 1-40)
  (PDF, pp. 1-40)
  ADVENTFJORDEN - Arktisk hav rett utenfor stuedøren  
  (flash, pp. 1-40, w języku norweskim)
  ARKTYKA EUROPEJSKA - morski przewodnik użytkownika  
  (flash, pp. 1-112)
  (PDF, 40 MB, pp. 1-112)
 EUROPEAN ARCTIC - sea user guide  
  (flash, pp. 1-112)
  (PDF, 100 MB, pp. 1-112)
  PLAŻA - przewodnik użytkownika  
  (flash, pp. 1-116)
  (PDF, 60 MB, pp. 1-116)
  PODMORSKI OGRÓD GDYNI Planowany Morski Rezerwat
- poradnik użytkownika     (flash, pp. 1-48)
  (PDF, 40 MB, pp. 1-48)


  STRONY WWW
  WAŻNE ZEWNĘTRZNE STRONY WWW