Doctoral Schools

  1. SZKOŁA DOKTORSKA GEOPLANET

  2. MIĘDZYNARODOWA ŚRODOWISKOWA SZKOŁA DOKTORSKA
    przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim (MŚSD)

  3. TRÓJMIEJSKA SZKOŁA DOKTORSKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
    przy Instytucie Maszyn Przepływowych PANSTYPENDIA PREZESA PAN UCHWAŁA RADY NAUKOWEJ IO PAN