Zakład Genetyki i Biotechnologii Morskiej IO PAN

Kierownik: dr hab. Artur Burzyński, prof. nadzw. IO PAN

Genetyczne i fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania organizmów morskich;
podstawy biotechnologii morskiej:

Zakład składa się z następujących laboratoriów: