Redakcja Wydawnictw:

Aktualne wydawnictwa:Publikacje:

OCEANOLOGIA   - wydawana od 1971

ISSN 0078-3234   Copyright © by Institute of Oceanology PAN, Sopot

Oceanologia jest recenzowanym kwartalnikiem o zasięgu międzynarodowym prezentującym wyłącznie oryginalne wyniki badań z zakresu oceanologii (fizyki, dynamiki, chemii i biologii morza). Czasopismo otwarte jest na współpracę
z zagranicą.Redaktor Naczelny:
Prof. Janusz Pempkowiak - pempa@iopan.gda.pl

Rada Redakcyjna 2014-2017

Redaktorzy Tematyczni:

Alicja Kosakowska, Stanisław Massel, Jan Marcin Węsławski, Marek Zajączkowski, Tymon Zieliński

Rada Redakcyjna:

Jerzy Dera (Sopot), Howard R. Gordon (Miami), Genrik S. Karabashev (Moscow), Zygmunt Kowalik (Fairbanks), Matti Leppäranta (Helsinki), Gennady G. Matishov (Murmansk), Sergej Olenin (Klaipeda), Anders Omstedt (Gothenburg), Marcin Pliński (Gdynia), Xosé Antón Álvarez Salgado (Vigo), Tarmo Soomere (Tallinn), Hans von Storch (Geestacht), Dariusz Stramski (La Jolla), Jürgen Sündermann (Hamburg), Piotr Szefer (Gdańsk), Antoni Śliwiński (Gdańsk), David Turner (Gothenburg),  Bogdan Woźniak , J. Ronald V. Zaneveld (Philomath).


Serie wydawnicze:

ROZPRAWY I MONOGRAFIE IO PAN - wydawane od 1990

ISSN 0866-9988   Copyright © by Institute of Oceanology PAN, Sopot

"ROZPRAWY I MONOGRAFIE IO PAN" - Po polsku i angielsku. Dotychczas większość pozycji została wydana w języku polskim z angielskimi streszczeniami, tabelami i spisami treści.Redaktor Naczelny:
Prof. Janusz Pempkowiak - pempa@iopan.gda.pl


Redakcja:

mgr Agata Bielecka
Kierownik redakcji
Joanna Morawska