Wydawnictwa

OCEANOLOGIA   - wydawana od 1971

ISSN 0078-3234   Copyright © by Institute of Oceanology PAN, Sopot

Oceanologia jest recenzowanym kwartalnikiem o zasięgu międzynarodowym prezentującym wyłącznie oryginalne wyniki badań z zakresu oceanologii (fizyki, dynamiki, chemii i biologii morza). Czasopismo otwarte jest na współpracę
z zagranicą.Redaktor Naczelny
Prof. Jacek Piskozub

Redaktorzy Tematyczni

Katarzyna Błachowiak-Samołyk, Artur Burzyński, Mirosław Darecki, Piotr Kowalczuk, Krzysztof Opaliński, Żaneta Polkowska, Krzysztof Rychert, Marek Zajączkowski

Rada Redakcyjna 2022–2025

Xosé Antón Álvarez Salgado (Marine Research Institute, Spanish Research Council (CSIC), Vigo, Spain), Mirosław Darecki (Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Sopot, Poland), Jerzy Dera (Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Sopot, Poland), Jan Harff (University of Szczecin, Poland/Leibniz-Institute for Baltic Sea Research, Warnemünde, Germany), Agnieszka Herman (Institute of Oceanography, University of Gdańsk, Gdynia, Poland), Alicja Kosakowska (Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Sopot, Poland), Matti Leppäranta (Institute of Atmospheric and Earth Sciences, University of Helsinki, Finland), Ewa Łupikasza (Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec, Poland), Hanna Mazur-Marzec (Institute of Oceanography, University of Gdańsk, Gdynia, Poland), David McKee (University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK), Dag Myrhaug (Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway), Tarmo Soomere (Tallinn University of Technology, Estonia), Hans von Storch (Institute of Coastal Research, Helmholtz Center Geesthacht, Germany), Piotr Szefer (Department of Food Sciences, Medical University of Gdańsk, Poland), Muhammet Türkoğlu (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey), Jan Marcin Węsławski (Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Sopot, Poland).Seria wydawnicza

ROZPRAWY I MONOGRAFIE IO PAN - wydawane od 1990 ISSN 0866-9988   Copyright © by Institute of Oceanology PAN, Sopot

"ROZPRAWY I MONOGRAFIE IO PAN" - Po polsku i angielsku. Dotychczas większość pozycji została wydana w języku polskim z angielskimi streszczeniami, tabelami i spisami treści.Redaktor Naczelny
Prof. Jan Marcin Węsławski


Redakcja

mgr Agata Bielecka
Kierownik redakcji
Joanna Morawska


mgr Stanisław Węsławski