Redakcja Wydawnictw:

Aktualne wydawnictwa:Publikacje:

OCEANOLOGIA   - wydawana od 1971

ISSN 0078-3234   Copyright © by Institute of Oceanology PAN, Sopot

Oceanologia jest recenzowanym kwartalnikiem o zasięgu międzynarodowym prezentującym wyłącznie oryginalne wyniki badań z zakresu oceanologii (fizyki, dynamiki, chemii i biologii morza). Czasopismo otwarte jest na współpracę
z zagranicą.Redaktor Naczelny:
Prof. Janusz Pempkowiak - pempa@iopan.gda.pl

Rada Redakcyjna 2018-2021

Redaktorzy Tematyczni:

Małgorzata Stramska, Tymon Zieliński

Rada Redakcyjna:

Prof. Xosé Antón Álvarez Salgado (Marine Research Institute, Spanish Research Council (CSIC), Vigo, Spain), Dr Boris Chubarenko (P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, Kaliningrad, Russian Federation), Prof. Mirosław Darecki (Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Sopot, Poland), Prof. Jerzy Dera (Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Sopot, Poland), Prof. Agnieszka Herman (Institute of Oceanography, University of Gdańsk, Gdynia, Poland), Prof. Genrik Sergey Karabashev (P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia), Prof. Alicja Kosakowska (Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Sopot, Poland), Prof. Zygmunt Kowalik (Institute of Marine Science, University of Alaska Fairbanks (UAF), USA), Prof. Dag Myrhaug, (Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway), Prof. Matti Leppäranta (Institute of Atmospheric and Earth Sciences, University of Helsinki, Finland), Prof. Ewa Łupikasza (Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec, Poland), Prof. Hanna Mazur-Marzec (Institute of Oceanography, University of Gdańsk, Gdynia, Poland), Prof. Sergej Olenin (Coastal Research and Planning Institute, Klaipeda University CORPI, Klaipeda, Lithuania), Prof. Tarmo Soomere (Tallinn University of Technology, Estonia), Prof. Hans von Storch (Institute of Coastal Research, Helmholtz Center Geesthacht, Germany), Prof. Dariusz Stramski (Scripps Institution of Oceanography, University of Califorinia, San Diego, USA), Prof. Piotr Szefer (Department of Food Sciences, Medical University of Gdańsk, Poland), Prof. Antoni Śliwiński (Institute of Experimental Physics, University of Gdańsk, Poland), Prof. Muhammet Türkoğlu (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey), Prof. Jan Marcin Węsławski (Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Sopot, Poland).


Serie wydawnicze:

ROZPRAWY I MONOGRAFIE IO PAN - wydawane od 1990

ISSN 0866-9988   Copyright © by Institute of Oceanology PAN, Sopot

"ROZPRAWY I MONOGRAFIE IO PAN" - Po polsku i angielsku. Dotychczas większość pozycji została wydana w języku polskim z angielskimi streszczeniami, tabelami i spisami treści.Redaktor Naczelny:
Prof. Janusz Pempkowiak - pempa@iopan.gda.pl


Redakcja:

mgr Agata Bielecka
Kierownik redakcji
Joanna Morawska