WYKAZ ZESZYTÓWDUN "Digitalizacja artykułów z 8 zeszytów OCEANOLOGII (lata 2018–2019) wraz z umieszczeniem zdigitalizowanych plików z numerem DOI na stronie internetowej Instytutu oraz w bazie Science Direct w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet oraz ich ciągłego rozpowszechniania w Polsce i zagranicą" finansowane w ramach umowy 608/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

DUN"Stworzenie anglojęzycznych wersji artykułów z 8 zeszytów OCEANOLOGII w latach 2016-2017 w celu włączenia publikacji do międzynarodowego obiegu informacji naukowej" finansowane w ramach umowy 791/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Oceanologia No. 65 (4) / 23
Oceanologia No. 65 (3) / 23
Oceanologia No. 65 (2) / 23
Oceanologia No. 65 (1) / 23
Oceanologia No. 64 (4) / 22
Oceanologia No. 64 (3) / 22
Oceanologia No. 64 (2) / 22
Oceanologia No. 64 (1) / 22
Oceanologia No. 63 (4) / 21
Oceanologia No. 63 (3) / 21
Oceanologia No. 63 (2) / 21
Oceanologia No. 63 (1) / 21
Oceanologia No. 62 (4PB) / 20
Oceanologia No. 62 (4PA) / 20
Oceanologia No. 62 (3) / 20
Oceanologia No. 62 (2) / 20
Oceanologia No. 62 (1) / 20

Oceanologia No. 61 (4) / 19 DUN
Oceanologia No. 61 (3) / 19 DUN
Oceanologia No. 61 (2) / 19 DUN
Oceanologia No. 61 (1) / 19 DUN
Oceanologia No. 60 (4) / 18 DUN
Oceanologia No. 60 (3) / 18 DUN
Oceanologia No. 60 (2) / 18 DUN
Oceanologia No. 60 (1) / 18 DUN
Oceanologia No. 59 (4) / 17 DUN
Oceanologia No. 59 (3) / 17 DUN
Oceanologia No. 59 (2) / 17 DUN
Oceanologia No. 59 (1) / 17 DUN
Oceanologia No. 58 (4) / 16 DUN
Oceanologia No. 58 (3) / 16 DUN
Oceanologia No. 58 (2) / 16 DUN
Oceanologia No. 58 (1) / 16 DUN

Oceanologia No. 57 (4) / 15
Oceanologia No. 57 (3) / 15
Oceanologia No. 57 (2) / 15
Oceanologia No. 57 (1) / 15
Oceanologia No. 56 (4) / 14
Oceanologia No. 56 (3) / 14
Oceanologia No. 56 (2) / 14
Oceanologia No. 56 (1) / 14
Oceanologia No. 55 (4) / 13
Oceanologia No. 55 (3) / 13
Oceanologia No. 55 (2) / 13
Oceanologia No. 55 (1) / 13
Oceanologia No. 54 (4) / 12
Oceanologia No. 54 (3) / 12
Oceanologia No. 54 (2) / 12
Oceanologia No. 54 (1) / 12

Oceanologia No. 53 (4) / 11
Oceanologia No. 53 (3) / 11
Oceanologia No. 53 (2) / 11
Oceanologia No. 53 (1-TI) / 11
Oceanologia No. 53 (1) / 11
Oceanologia No. 52 (4) / 10
Oceanologia No. 52 (3) / 10
Oceanologia No. 52 (2) / 10
Oceanologia No. 52 (1) / 10
Oceanologia No. 51 (4) / 09
Oceanologia No. 51 (3) / 09
Oceanologia No. 51 (2) / 09
Oceanologia No. 51 (1) / 09
Oceanologia No. 50 (4) / 08
Oceanologia No. 50 (3) / 08
Oceanologia No. 50 (2) / 08
Oceanologia No. 50 (1) / 08

Oceanologia No. 49 (4) / 07
Oceanologia No. 49 (3) / 07
Oceanologia No. 49 (2) / 07
Oceanologia No. 49 (1) / 07
Oceanologia No. 48 (4) / 06
Oceanologia No. 48 (3) / 06
Oceanologia No. 48 (S) / 06
Oceanologia No. 48 (2) / 06
Oceanologia No. 48 (1) / 06
Oceanologia No. 47 (4) / 05
Oceanologia No. 47 (3) / 05
Oceanologia No. 47 (2) / 05
Oceanologia No. 47 (1) / 05
Oceanologia No. 46 (4) / 04
Oceanologia No. 46 (3) / 04
Oceanologia No. 46 (2) / 04
Oceanologia No. 46 (1) / 04

Oceanologia No. 45 (4) / 03
Oceanologia No. 45 (3) / 03
Oceanologia No. 45 (2) / 03
Oceanologia No. 45 (1) / 03
Oceanologia No. 44 (4) / 02
Oceanologia No. 44 (3) / 02
Oceanologia No. 44 (2) / 02
Oceanologia No. 44 (1) / 02
Oceanologia No. 43 (4) / 01
Oceanologia No. 43 (3) / 01
Oceanologia No. 43 (2) / 01
Oceanologia No. 43 (1) / 01
Oceanologia No. 42 (4) / 00
Oceanologia No. 42 (3) / 00
Oceanologia No. 42 (2) / 00
Oceanologia No. 42 (1) / 00

Zeszyty umieszczone na ciemnym tle zostały zdigitalizowane dzięki finansowaniu z projektu Index Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oceanologia No. 41 (4) / 99
Oceanologia No. 41 (3) / 99
Oceanologia No. 41 (2) / 99
Oceanologia No. 41 (1) / 99
Oceanologia No. 40 (4) / 98
Oceanologia No. 40 (3) / 98
Oceanologia No. 40 (2) / 98
Oceanologia No. 40 (1) / 98
Oceanologia No. 40 (S) / 97  
(abstrakty publikacji z lat 1971-1996)
Oceanologia No. 39 (4) / 97
Oceanologia No. 39 (3) / 97
Oceanologia No. 39 (2) / 97
Oceanologia No. 39 (1) / 97
Oceanologia No. 38 (4) / 96
Oceanologia No. 38 (3) / 96
Oceanologia No. 38 (2) / 96
Oceanologia No. 38 (1) / 96

Oceanologia No. 37(2)/95
Oceanologia No. 37(1)/95
Oceanologia No. 36(2)/94
Oceanologia No. 36(1)/94
Oceanologia No. 35_1993
Oceanologia No. 34_1993
Oceanologia No. 33_1992
Oceanologia No. 32_1992
Oceanologia No. 31_1991
Oceanologia No. 30_1991
Oceanologia No. 29_1990
Oceanologia No. 28_1990
Oceanologia No. 27_1989 Oceanologia No. 26_1988
Oceanologia No. 25_1988
Oceanologia No. 24_1986
Oceanologia No. 23_1986
Oceanologia No. 22_1985
Oceanologia No. 21_1985
Oceanologia No. 20_1985
Oceanologia No. 19_1984
Oceanologia No. 18_1984
Oceanologia No. 17_1983
Oceanologia No. 16_1983
Oceanologia No. 15_1983
Oceanologia No. 14_1983
Oceanologia No. 13_1981 Oceanologia No. 12_1980 Oceanologia No. 11_1979 Oceanologia No. 10_1978
Oceanologia No. 9_1978
Oceanologia No. 8_1978
Oceanologia No. 7_1977 Oceanologia No. 6_1976 Oceanologia No. 5_1975
Oceanologia No. 4_1975
Oceanologia No. 3_1975
Oceanologia No. 2_1973
Oceanologia No. 1_1971

Up to powrót na stronę Oceanologii