Wydarzenia instytutowe


    16 marca 2018

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Stanisława Massela.
Prof dr hab. inż Stanisław R. Massel był absolwentem Po­litechniki Gdańskiej, członkiem Polskiej Akademii Nauk, wy­bitnym, uznanym międzynarodowo badaczem, znawcą proble­matyki falowania i dynamiki morza.
W latach 1986–1991 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, spędził osiem lat jako szef grupy badawczej w Australii, po powrocie od 2000 r. związał się z Ins­tytutem Oceanologii PAN, gdzie pełnił kolejno funkcje Dyrektora Naukowego a w la­tach 2003-2009 Dyrektora IO PAN, następnie Przewodniczącego Rady Naukowej. Był powszechnie lubianym i szanowanym seniorem polskiej społeczności oceanologów.

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Bliskim składa Dyrekcja,
Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie

***

Szanowni Państwo,
Proszę przyjąć szczere i głębokie wyrazy współczucia po śmierci Pana Profesora Stanisława Massela - Uczonego oraz Człowieka ogromnej klasy i charyzmy. Dobrego Człowieka. List kondolencyjny w załączeniu.
Z wyrazami szacunku,
Jacek Jania,
Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk

14 marca 2018, IO PAN

8 marca 2018, IO PAN

26 stycznia 2018, IO PAN

18 stycznia 2018, IO PAN

11 stycznia 2018, Politechnika Gdańska

18 grudnia 2017, PAN, Warszawa

7 grudnia 2017, PAN, Warszawa

7 grudnia 2017, Rynna Słupska

30 listopada 2017, Gdynia

26-27 października 2017, Zielona Góra, V Kongres Przedsiębiorczości

23 października 2017, Jesionka k.Rzeszowa, II Forum Inteligentnego Rozwoju

19-20 października 2017, Sopot

16 paździenika 2017, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa

13-15 października 2017, Kongres ARCTIC CIRCLE ASSEMBLY 2017, Reykjavik, Islandia

9 października 2017, Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

29 września 2017, Władysławowo, Konferencja promocyjna projektu FindFISH.

18 września 2017, Katowice

11-13 września 2017, PG Gdańsk, IO PAN Sopot

11-13 września 2017, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, Gdańsk

30.08.2017, Gdańsk, godz. 08.30, Nabrzeże Pięciu Gwizdków.    16 lipca 2017

  • W niedzielę, 16 lipca, zmarł wieloletni kapitan żaglowców i stat­ków handlowych, Andrzej Drapella. Miał 88 lat.
    W latach 1990-1992 był kapitanem „Zawiszy Czarnego”. W latach 2001, 2004 i 2010 kierował „Oceanią” w XV, XVIII i XXIV Eks­pedycji badawczej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie w rejony arktyczne, na Spitsbergen. W 2007 r. prowadził „Fryderyka Chopina” w ra­mach Operacji Żagiel (Aarhus-Kotka-Tallinn-Sztokholm-Szczecin) a w 2013 r. „Kapitana Borchardta” w rejsie na Morze Śródziemne.

    Kapitan za swoją pracę został nagrodzony przez Kapitułę Bractwa Wybrzeża Mesa Kaprów Polskich „Nagrodę Chwały Mórz – Topór Kaperski”, Nagrodą Conrada, Krzyżem „Pro Mari Nostro” – honorowym odznaczeniem przyznawanym przez Ligę Morską i Rzeczną. Został również laureatem Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza za „wychowanie morskie młodzieży i bu­dzenie w niej fascynacji morzem”.

    Poza żeglugą zajmował się także reportażami prasowymi. Był współautorem filmów edu­kacyjnych emitowanych w TVP – „Z kontenerem w kraje Lewantu”, „Antarktyda. Zapis z pod­róży”. „Pod żaglami Zawiszy”. Interesował się dziełami chińskiego malarza Yan Wei Pinga, więc w 1995 r. zor­ganizował jego przyjazd do Polski i wystawę jego prac w Sopocie. Zaangażował się również w stwo­rzenie filmu o artyście „Z dachu świata do Polski”.


29 czerwca 2017, IO PAN, Sopot

29 czerwca 2017, IO PAN, Sopot

21 czerwca 2017, IO PAN

14 czerwca 2017, Gdańsk

12-16 czerwca 2017, Rostock

Na zdjęciu: członkowie Komitetu Naukowego Konferencji: dr hab. Teresa Radziejewska, prof. US i prof. dr. Ulrich Bathmann z laureatką Martą Konik.

12 czerwca 2017 g.13.00, IO PAN, Sopot

27 maja 2017, Sopot

26 maja 2017, Sopot


24 maja 2017, IO PAN, Sopot

18 maja 2017, Sopot, kawiarnia Dwie Zmiany

  • Wernisarz wystawy Spitlove. Grupa artystów uczestniczyła w kilku ekspedycjach polarnych towarzysząc pracy nau­kowców Instytutu Oceanologii PAN. Owocem tej współpracy są dzieła sztuki, które starają się ukazać pracę naukowców i piękno naturalnego środowiska arktycznego językiem sztuki.

21 kwietnia 2017, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Katowice

31 marca - 7 kwietnia, Praga, Czechy

6 kwietnia 2017, SCIENCE        starsze wydarzenia