Wydarzenia instytutowe

24-27 kwietnia 2019, IO PAN

15 stycznia 2019

List otwarty dyrektorów instytutów PAN do mediów
po zabójstwie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

8 stycznia 2019, Infobox w Gdyni

grudzień 2018

27-28 listopada 2018, IO PAN

25-26 października 2018, Republika Federalna Niemiec, Berlin

19.10.2018, Uniejów

19 października 2018, IO PAN

8 października 2018, IO PAN

29 września 2018, Warszawie, Biblioteka UW

20 września 2018, 10.00-13.00, IO PAN

18 września 2018, Gdańsk, Redakcja "Gazety Wyborczej Trójmiasto"

14 sierpnia 2018 Spitsbergen.

20 lipca 2018, Morski Instytut Rybacki, Gdynia

18 lipca 2018, Olivia Business Centre

7 lipca - 25 sierpnia 2018,
Letnie Spotkania z Nauką, Ośrodek Pracy Twórczej IBW PAN nad jeziorem Wdzydze

23 czerwca 2018, Olsztyn,
Piknik Polskiej Akademii Nauk „Nauka też Sztuka!”

14 czerwca 2018, Gdańsk

9 czerwca 2018, Stadion PGE Narodowy, Warszawa

26.05.2018, Sopot

25.05.2018, XI edycja Międzyn. Sopockiego Forum Młodych pt. "Dokąd zmierza Świat"

17 maja 2018, Koszalin

10-11 maja 2018, Warszawa

9-10 maja 2018, Gdańsk

25 kwietnia 2018, Warszawa

13 kwietnia 2018, Warszawa, IMDiK im. M. Mossakowkiego PAN

9 kwietnia 2018

20 marca 2018. Badania naukowe na s/y Katharsis II, który okrążył Antarktydę!


 16 marca 2018

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Stanisława Massela.
Prof dr hab. inż Stanisław R. Massel był absolwentem Po­litechniki Gdańskiej, członkiem Polskiej Akademii Nauk, wy­bitnym, uznanym międzynarodowo badaczem, znawcą proble­matyki falowania i dynamiki morza.
W latach 1986–1991 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, spędził osiem lat jako szef grupy badawczej w Australii, po powrocie od 2000 r. związał się z Ins­tytutem Oceanologii PAN, gdzie pełnił kolejno funkcje Dyrektora Naukowego a w la­tach 2003-2009 Dyrektora IO PAN, następnie Przewodniczącego Rady Naukowej. Był powszechnie lubianym i szanowanym seniorem polskiej społeczności oceanologów.
      Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Bliskim składa Dyrekcja,
      Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie

Szanowni Państwo,
Proszę przyjąć szczere i głębokie wyrazy współczucia po śmierci Pana Profesora Stanisława Massela - Uczonego oraz Człowieka ogromnej klasy i charyzmy. Dobrego Człowieka...
List kondolencyjny  hand w załączeniu.
      Z wyrazami szacunku,
      Prof. dr hab. Jacek A. Jania,
      Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk

Wiadomość o śmierci Profesora Stanisława Massela napełniła nas głębokim smutkiem
i szczerym żalem. Nauka i Akademia poniosły wielką stratę...
List kondolencyjny  hand w załączeniu.
Prosimy o przekazanie naszych kondolencji Rodzinie i Bliskim Zmarłego.
      Prof. dr hab. Stanisław Musielak,
      Dyrektor Instytutu Nauk o Morzu
      Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

Szanowni Państwo,
żalem i smutkiem napełniła nas wiadomość o śmierci Pana Profesora Stanisława Massela, wybitnego naukowca, którego osiągnięcia znane i doceniane są w całym międzynarodowym środowisku oceanologów, a jednocześnie człowieka skromnego, życzliwego i powszechnie lubianego...
List kondolencyjny  hand w załączeniu.
      Z poważaniem
      Przewodniczący Komitetu Akustyki PAN
      Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka
      Członek korespondent PAN

Szanowny Panie Dyrektorze, z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Stanisława Massela, wybitnego naukowca, byłego dyrektora Instytutu Oceanologii PAN i członka rzeczywistego Akademii. Śp. Profesor Massel był osobą znaną, cenioną przez szerokie grono naukowców zarówno w kraju jak i zagranicą. Pomimo światowego uznania pozostawał skromny i otwarty na drugiego człowieka...
List kondolencyjny  hand w załączeniu.
      W imieniu społeczności akademickiej
      Instytutu Geografii
      Uniwersytetu Gdańskiego
      Prof. dr hab. Mirosław Miętus

Wiadomość o śmierci profesora Stanisława Massela napełniła nas głębokim smutkiem i szczerym żalem. Nauka i Akademia poniosły wielką stratę...
List kondolencyjny  hand w załączeniu.
      Dziekan, Rada i społeczność Wydziału Nauk o Ziemi
      Uniwersytetu Szczecińskiego
      Prof. dr hab. Marek Dutkowski

W dniu 16 marca 2018 roku zmarł w Sopocie w wieku 78 lat Profesor dr hab. inż. Stanisław Ryszard Massel członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Światowej klasy ekspert w dziedzinie hydromechaniki morskiej i oceanologii fizycznej. Autor ponad 170 publikacji, w tym 15 monografii. Członek Oddziału PAN w Gdańsku (od 2006). Członek Komitetu Badań Morza PAN oraz Komitetu Gospodarki Wodnej przy Prezydium PAN. Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN (2003-2009) oraz Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN (2011-18). Dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN (1986-91). Profesor Australian Institute of Marine Science, Townsville, Australia (1991-99). Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2011–14). Przedstawiciel Polski w organizacji COST (2005–14). Członek Steering Committee w Programie „BONUS for the Baltic Sea” (2003–12). Narodowy Adwokat Programu BONUS Unii Europejskiej (2010–12). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013). Laureat Medalu im. Profesora Kazimierza Demela (2006). Żegnamy wybitnego uczonego o międzynarodowym autorytecie.
      Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN,
      Polska Akademia Nauk

14 marca 2018, IO PAN

8 marca 2018, IO PAN

26 stycznia 2018, IO PAN

18 stycznia 2018, IO PAN

11 stycznia 2018, Politechnika Gdańska        starsze wydarzenia