Struktura Instytutu Oceanologii PAN, 2016


DYREKTOR  -  prof. Janusz Pempkowiak

  • Dział Służby Pracowniczej

Rada Naukowa


Związki Zawodowe