Struktura organizacyjna
Instytutu Oceanologii PAN, Sopot 2018

Rada Naukowa - - - - - - DYREKTOR
 
ZASTĘPCA DYREKTORA d/s NAUKOWYCH
Redakcja Wydawnictw ---   --- Dział Organizacji Badań
Biblioteka ---   --- Zespół IT
Studium Doktoranckie ---  

plan3d