Rada Naukowa Instytutu Oceanologii PAN

Kadencja 2015 - 2018
 1. dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk, prof. nadzw. IO PAN
 2. prof. dr hab. Janusz Borkowski
 3. dr hab. Artur Burzyński, prof. nadzw. IO PAN
 4. dr hab. prof. UG Witold Cieślikiewicz
 5. prof. dr hab. Jerzy Dera
 6.  prof. dr hab. inż. Czesław Druet 
 7. prof. dr hab. Małgorzata Godlewska
 8. prof. dr hab. Krzysztof Haman
 9. prof. dr hab. Jacek Jania
 10. mgr Emilia Jankowska
 11. prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
 12. prof. dr hab. Zygmunt Klusek - Rzecznik Dyscyplinarny Rady
 13. prof. dr hab. Alicja Kosakowska
 14. prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
 15. dr hab. Piotr Kowalczuk, prof. nadzw. IO PAN
 16. prof. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska
 17. prof. dr hab. Adam Krężel
 18.  dr hab. Tadeusz Król 
 19. prof. dr hab. Ewa Kulczykowska
 20. prof. dr hab. Tomasz Linkowski - Zastepca Przewodniczacego
 21.  prof. dr hab. inż. Stanisław Massel 
 22. prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
 23. prof. dr hab. Krzysztof Opaliński
 24. dr hab. inż. Mirosława Ostrowska, prof. nadzw. IO PAN
 25. dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. IO PAN
 26. prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak
 27. dr hab. Tomasz Petelski, prof. nadzw. IO PAN
 28. prof. dr hab. Jacek Piskozub - Przewodniczący Rady Naukowej
 29.  prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak 
 30. prof. dr hab. Paweł Rowiński
 31. dr hab. Sławomir Sagan, prof. nadzw. IO PAN
 32. prof. dr hab. Jerzy Sell
 33. prof. dr hab. Edward Skorkowski
 34. dr Joanna Stoń-Egiert
 35. prof. dr hab. Małgorzata Stramska
 36. dr hab. Joanna Szczucka, prof. nadzw. IO PAN
 37. prof. dr hab. Piotr Szefer
 38. prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz
 39. prof. dr hab. Roman Teisseyre
 40. dr hab. Waldemar Walczowski, prof. nadzw. IO PAN
 41. prof. dr hab. Roman Wenne
 42. prof. dr hab. J. Marcin Węsławski
 43. prof. dr hab. Andrzej Witkowski
 44. prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk - Zastępca Przewodniczącego Rady
 45. prof. dr hab. Maciej Wołowicz
 46. dr Agata Zaborska - Sekretarz Rady
 47. prof. dr hab. Marek Zajączkowski
 48. dr hab. Tymon Zieliński, prof. nadzw. IO PAN

Prezydium Rady Naukowej: